obsah

Monitor 469

Interna

Heřman, D. Strategie léčby fibrilace síní na počátku 3. tisíciletí 471

Siegelová, J., Fišer, B., Dušek, J. Nové trendy v monitorování krevního tlaku 474

Onkologie

Abrahámová, J. Karcinom prsu 478

Dětská onkologie

Trka, J., Šrámková, L. Akutní lymfoblastická leukémie v dětském věku 496

Chirurgie

Hájek, M. Náhlé příhody břišní 501

Urgentní medicína

Novák, I., Kroužecký, A., Matějovič, M., Raděj, J. Akutní renální selhání v rámci multiorgánové dysfunkce/selhání a možnosti jeho léčení 505

Otorinolaryngologie

Kabelka, Z. Kochleární implantace 509

Farmakoterapie

Kršiak, M. Opioidní analgetika: aktuální poznatky důležité pro léčení bolesti 513

Kazuistika

Šimon, J., Alan, D., Vejvoda, J., Vojáček, J.

Synkopy při polykání u pacienta bez organického onemocnění jícnu 517

Focus: Alergologie

Petrů, V. Diagnostika alergických onemocnění 521

Litzman, J. Poruchy imunity u pacientů s alergiemi 527

Bartůňková, J. Diferenciální diagnostika alergických a autoimunitních onemocnění 530

Vernerová, E. Nežádoucí reakce spojené s podáváním léků a očkovacích látek 536

Fuchs, M. Potravinová alergie 544

Rybníček, O. Aeroalergeny a alergie 550

Haschová, M. Alergie na včelí a vosí jed 554

Panzner, P. Specifická alergenová imunoterapie 557

Kučera, P., Vávrová, H. Anafylaxe 561

Seberová, E. Alergická rýma 565

Pohunek, P. Průduškové astma v dětském věku 572

Otázky k tématu 576

Ohodnoťte tento článek!