Obsah

Monitor – 934

Onkologie

Zatloukal, P. Biologická léčba karcinomu plic – 936

Neurologie

Ambler, Z. Syndrom Guillainův-Barrého – 946Špalek, P. Zánětlivé myopatie – patogeneze, diagnostika a léčba – 952

Oftalmologie

Odehnal, M. Současný pohled na retinopatii nedonošených dětí – 963

Farmakologie

Bufka, V., Lorenzová, A. Současné postavení a indikace nitrátů – 969

Etika

Pletková, K. Aktivní eutanazie. Právní posouzení – 974

Focus – Transplantační medicína

Hošková , L., Málek, I., Podzimková , M., Hegarová, M., Kautzner, J., Pirk, J., Vítko, Š.,Trunečka, P., – 981Pokorná, E. Transplantace srdce Lischke, R. Transplantace plic – 988Viklický, O. Imunosupresivní léčba – 996Viklický, O. Kardiovaskulární onemocnění a jejich rizikové faktory po transplantaci ledviny – 1008Studeník, P., Němec, P. Transplantace jater – 1012Saudek, F. Transplantace slinivky břišní – 1018Oliverius, M., Kudla, M., Baláž, P., Valsamis, A. Transplantace tenkého střeva – 1026Pokorná, E., Vítko, Š. Právní úprava odběru orgánů v České republice, diagnostika smrti mozku a medicínská kritéria zemřelého dárce orgánů – 1032

Otázky k tématu – 1040

Ohodnoťte tento článek!