Obyčejné nemoci v gastroenterologii a hepatologii

V rámci Postgraduální akademie proběhlo začátkem prosince v pražské Žižkovské věži celodenní sympozium zaměřené na gastroenterologickou a hepatologickou problematiku. Garanty odborného programu byli MUDr. Karel Lukáš, CSc., ze IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha a prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., z I. interní kliniky 3. LF UK a FNKV Praha.

V prvním odborném bloku se přednášející zaměřili na „obyčejné nemoci v gastroenterologii“. Zazněly zde příspěvky na téma apendicitida (MUDr. Karel Lukáš, CSc.), choroby spojené s nesnášenlivostí mléka (doc. MUDr. Pavel Kohout, CSc.), vředová choroba (MUDr. Jana Koželuhová) a kýly (prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.). Součástí programu bylo i satelitní sympozium společnosti MSD s. r. o., v němž doc. MUDr. Pavel Kohout, CSc., seznámil přítomné s dosavadními zkušenostmi s léčbou pomocí přípravku Simponi u pacientů s ulcerózní kolitidou.
Druhý přednáškový blok se věnoval obyčejným nemocem v hepatologii. Po satelitním sympoziu společnosti Abbvie s. r. o., v němž MUDr. Jan Šperl, CSc., seznámil s bezinterferonovými režimy v léčbě chronické hepatitidy C a MUDr. Soňa Fraňková s možnostmi transplantace jater pro hepatitidu C v roce 2015, pokračoval odborný program tématy patologické jaterní testy (MUDr. Karel Dvořák), virové hepatitidy, A, B, C a E (prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.), jaterní steatóza (prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.) a ikterus (prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.).

Postgraduální akademie Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Postgraduální akademie pokračuje dalšími odbornými sympozii i v roce 2016. Těšit se můžete na vakcinologický seminář či sympozium věnované diabetes mellitus a endokrinologické tématice. Více informací a přihlášky na další akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
Pof. MUDr. Jiří Horák, CSc. (vlevo) a prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
MUDr. Karel Lukáš, CSc.
MUDr. Jan Šperl, CSc., a MUDr. Soňa Fraňková

Ohodnoťte tento článek!