Olaparib: nová léčba karcinomu prsu s mutacemi BRCA

Olaparib je nový perorální poly(ADP-ribosyl) polymerázový (PARP) inhibitor, který v laboratorních podmínkách hubí buňky s mutací genů BRCA a podle prvních studií je účinný i v léčbě ovariálního karcinomu s touto mutací.

Mezinárodní studie fáze 2 se zúčastnilo 54 žen s pokročilým karcinomem prsu s prokázanou mutací BRCA1 nebo BRCA2. Polovina žen se léčila maximální tolerovanou dávkou olaparibu (400 mg dvakrát denně) a druhá polovina se léčila dávkou nižší (100 mg dvakrát denně). K objektivní terapeutické odpovědi došlo u 41 % žen léčených maximální dávkou a u 22 % žen léčených nižší dávkou. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřila únava, nauzea, zvracení a anémie. Olaparib se tak jeví jako účinná a relativně bezpečná léčba karcinomu prsu s mutacemi BRCA.

The Lancet, 2010, 376, p. 235–244

Ohodnoťte tento článek!