Omeprazol před endoskopií v léčbě gastroduodenálního krvácení

Gastroenterologové z Hongkongu zjistili, že intravenózní podání vysokých dávek omeprazolu ještě před zahájením endoskopie urychluje hojení a snižuje potřebu endoskopie u nemocných s akutním krvácením do horní části gastrointestinálního traktu.

Do studie bylo zařazeno 638 nemocných. Polovina z nich obdržela bolus omeprazolu 80 mg následovaný infúzí 8 mg/h; druhá polovina obdržela placebo.

Gastroskopie byla provedena druhý den po přijetí. Omeprazol snížil potřebu gastroskopie oproti placebu (19,1 % vs. 28,4 % nemocných). Podání omeprazolu ale neovlivnilo celkové množství krevní transfúze, ani pravděpodobnost rekurentního krvácení. Naproti tomu omeprazol zkrátil dobu hospitalizace a snížil počet aktivně krvácejících vředů nalezených při endoskopii. Výsledky studie se však nezdají být příliš překvapivé a ponechání nemocných na placebu až do endoskopie druhý den je přinejmenším zvláštní.

New Engl J Med, 2007, 356, p. 1631-1640

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!