Optická koherentní tomografie: až do nitra tepen

Kardiologické centrum AGEL se sídlem v areálu Pardubické krajské nemocnice rozšířilo své diagnostické možnosti pořízením optické koherentní tomografie (OCT). Tato metoda je dnes vrcholem zobrazovacích možností v diagnostice a léčbě nemocí koronárních tepen.
Přínos OCT je největší ve dvou základních klinických situacích. Za prvé, při rozsáhlém postižení koronární tepny umožní metoda detailně posoudit rozsah a stupeň onemocnění, a tím umožní daleko přesněji naplánovat opravu cévy. Za druhé, dokáže po umístění stentu posoudit kvalitu jeho uložení a předejít tak možným komplikacím spojeným s ošetřením. Metoda navíc dává pracovišti možnost účastnit se špičkových světových studií, které požadují maximální přesnost při provádění koronární angioplastiky. „Obvyklým způsobem zobrazování koronárních tepen je koronarografie, kdy lékař speciální cévkou vstřikuje kontrastní látku do cévy a pomocí rentgenového přístroje zobrazuje její vnitřní průsvit. OCT pracuje s pomocí infračerveného světla a dokáže zjistit nejen vnitřní průsvit cévy, ale i složení cévní stěny. Navíc tento přístroj dokáže velmi přesně hodnotit výsledek léčby pomocí cévních výztuží (stentů), jejichž uložení koronarografie přesně hodnotit neumí,“ vysvětluje vedoucí lékař Kardiologického centra AGEL MUDr. Ivo Varvařovský, Ph. D.

VIDÍ I DROBNOU TRHLINKU

Ačkoliv metoda OCT není časově rychlejší a naopak se doba vyšetření prodlouží přibližně o deset minut, přináší pacientovi významně větší bezpečnost. Lékař totiž pracuje s řádově přesnějším zdrojem informací o stavu koronárních tepen.
„V kardiologii je trendem posledního desetiletí nespoléhat na dojmy z jednotlivých výkonů, ale řídit se výsledky velkých a poctivě vedených klinických studií. A ty nám říkají, že největší přínos OCT je v kvalitě uložení koronárního stentu. Pokud stent nepřiléhá dokonale až k cévní stěně nebo pokud v jeho okolí vznikne byť drobná trhlinka, je výrazně vyšší pravděpodobnost infarktu myokardu nebo úmrtí nemocného. Sami jsme již zažili řadu situací, kdy nás OCT upozornilo na potřebu doladit umístění stentu tam, kde samotná koronarografie na nic špatného neukazovala. Lze tedy říci, že OCT již několika možným vážným příhodám pomohlo předejít,“ doplnil MUDr. Ivo Varvařovský, Ph. D.

TROJROZMĚRNÁ REKONSTRUKCE

Přístroj OCT pořízený do Kardiologického centra AGEL je proti obvyklému vybavení tohoto druhu rozšířen o možnost trojrozměrné rekonstrukce cévy a také o možnost automatické detekce stentu. Tyto technické přednosti výrazně zrychlují vyšetření a zvyšují přesnost provedení koronární angioplastiky. Pacientovi navíc na závěr výkonu velmi imponuje procházka „chodbou“ jeho vlastní koronární tepny, kdy se může rozhlížet na všechny strany a pozorovat výsledek opravy.
Díky pořízení OCT přístroje se zvýšil počet angioplastik u rozsáhlého postižení cév, na které si dříve lékař bez podrobné znalosti rozsahu postižení netroufl. „Za zásadní ale považuji zvýšení bezpečnosti výkonu, kdy můžeme koronární angioplastiku lépe plánovat a její výsledek lépe kontrolovat,“ uvedl MUDr. Ivo Varvařovský, Ph. D.
Kardiologické centrum AGEL sídlí ve zbrusu nové budově přímo v areálu Pardubické nemocnice. Svým technickým vybavením se dostává na špičku v celé zemi a rovněž patří k nejvyhledávanějším kardiologickým centrům v České republice. Počtem ošetřených pacientů se v posledním desetiletí se opakovaně umisťuje v první čtveřici z celkového počtu 22 katetrizačních laboratoří.

Ohodnoťte tento článek!