Orgánové komplikace hypertenze

Arteriální hypertenze představuje svou prevalencí 25 – 30 % v dospělé populaci „neinfekční epidemii“, postihující velkou část populace. Svými dopady na funkce životně důležitých orgánů navíc výrazně ovlivňuje kardiovaskulární i celkovou morbiditu a mortalitu…

– slovo úvodem

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

II. interní klinika, 1. LF UK, VFN, Praha

Arteriální hypertenze představuje svou prevalencí 25 – 30 % v dospělé populaci „neinfekční epidemii“, postihující velkou část populace. Svými dopady na funkce životně důležitých orgánů navíc výrazně ovlivňuje kardiovaskulární i celkovou morbiditu a mortalitu (1).

Nejčastěji postiženými orgány jsou kardiovaskulární systém, cerebrovaskulární řečiště a ledviny. Hypertenze výrazným způsobem zvyšuje riziko srdečního selhání, urychluje rozvoj aterosklerózy a akceleruje vznik a rozvoj ischemické choroby srdeční. Život bezprostředně ohrožujícím stavem jsou emergentní situace provázející hypertenzní krizi. Vedle diabetické nefropatie je hypertenzní vaskulonefroskleróza nejčastější příčinou renálního selhání.

Vznik orgánových komplikací závisí na výši TK. Přičemž rozhodující není TK zjištěný před zahájením léčby, ale jeho výše dosažená při léčbě. Proto jsou v posledních letech jak v českých (5), tak i zahraničních doporučeních (guidelines) pro léčbu hypertenze (2) u starších hypertoniků doporučovány jako cílové hodnoty TK

1. Collins R., Peto R., McMahon S., et al.: Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 2. Short term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 335, 1990: 827-838

2. Guidelines Committee: 1999 World Health Organization – International Society of Hypertension Guidelines for the management of hypertension. J. Hypertens 17, 1999: 151-183

3. Hansson L., Lindholm L. H., Ekbom T., et al.: Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in the elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity Swedish Trial in Old Patients with Hypertension – 2 study. Lancet 354, 1999: 1751-1756

4. Hansson L., Lindholm L. H., Niskanen L., et al.: For the CAPPP study group. Effect of angiotensin-converting enzyme inhibition compared to conventional therapy on cardiovascular morbidity and mortality in hypertension: The Captopril Prevention Project (CAPPP) randomised trial. Lancet 353, 1999: 611-616

5. Horký K., Widimský J. sen., Cífková R., Widimský J. jun.: Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze (verze 2000). Cor Vasa 43, 2001, Kardio, K1-K9

6. Staessen J. A., Fahard R., Thijs L., et al.: For the Syst-Eur Trial Investigators. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. Lancet 350, 1997: 757-794

7. The Heart Outcome Prevention Evaluation Study Investigators. Effect of an angiotensin-converting enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high risk patients. N. Engl. J. Med. 342, 2000, 145-153

8. Wood D., DeBacker G., Faegerman O., et al.: Together with members of Task Force: Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Second Joint Task Force: Prevention of European and other Societies on Coronary Prevention. Europ. Heart J. 19, 1998: 1434-1435

e-mail: karel.horky@lf1.cuni.cz

Literatura

Ohodnoťte tento článek!