Osoby s chronickými zdravotními obtížemi na cestách

Součástí zdravotní přípravy před výjezdem do zahraničí je vyšetření zaměřené na posouzení zdravotní způsobilosti pro pobyt a eventuálně pro práci v zahraničí…

Klíčová slova

hypertenzní choroba • ischemická choroba srdeční • onemocnění trávicího ústrojí • onemocnění endokrinního systému • těhotné ženy

Součástí zdravotní přípravy před výjezdem do zahraničí je vyšetření zaměřené na posouzení zdravotní způsobilosti pro pobyt a eventuálně pro práci v zahraničí.

Toto vyšetření se provádí u všech osob, které vyjíždějí na pracovní pobyty do zahraničí.

Osoby, které cestují do zahraničí jako turisté, se většinou podobnému vyšetření nepodrobí. Jen málo turistů se přijde před cestou poradit o závažnosti své choroby ve vztahu k cestě. V následujícím textu je uveden přehled relativně častých zdravotních poruch a jejich hodnocení ve vztahu k pracovnímu výjezdu.

Hypertenzní choroba

Hypertenzní choroba 1. stupně není kontraindikací k výjezdu do tropů a subtropů, pokud je dobře kompenzována. Hypertenzní choroba 2. stupně je závažnější ve vztahu k výjezdu do tropů. Samozřejmě závisí na dalších okolnostech – dlouhodobý, krátkodobý výjezd, životní a eventuálně pracovní podmínky v zahraničí. U krátkodobé cesty se obáváme prudké změny klimatu i náročnosti aklimatizace. Často v případě této diagnózy výjezd nedoporučujeme. Hypertenzní choroba 3. stupně představuje kontraindikaci pro výjezd do tropů.

Ischemická choroba srdeční

Oběhově kompenzovaná, bez projevů koronární nedostatečnosti, může být akceptována pro pobyt v subtropech i v některých oblastech tropů. Je však třeba zjistit dosažitelnost lékařské péče v zahraničí. Další cévní choroby, jako poruchy prokrvení mozku nebo stavy po cévních mozkových příhodách, jsou kontraindikací pro výjezd do tropů a často i subtropů.

Při stanovení kontraindikací u chorob oběhového systému vycházíme z fyziologických aspektů vlivu horka a vlhka na organismus. Na vysoké teploty reaguje organismus spuštěním termoregulačních mechanismů. Jedním z těchto mechanismů je činnost kardiovaskulárního systému. Zvyšuje se tepová frekvence a minutový objem, i když postupem aklimatizace se zvýšená srdeční aktivita zklidňuje.

Adaptace organismu na teplo probíhá u zdravých jedinců několik dní. U lidí s chorobami kardiovaskulárního systému, ledvin, lidí obézních i u lidí, kteří hrubě porušují životosprávu doporučenou pro pobyt v tropech, se doba adaptace prodlužuje. V důsledku adaptačních mechanismů a náročnosti na kardiovaskulární systém je pochopitelné, že u některých osob může dojít k výraznému zhoršení zdravotního stavu až k fatálním příhodám.

Těžší formy chronické bronchitidy s častými exacerbacemi, bronchiektázie, plicní emfyzém, incipientní cor pulmonale jsou též kontraindikací pro pobyt v tropech. Krátkodobé cesty je třeba posuzovat individuálně. Pobyt v přímořské oblasti může být u chronických bronchitid i prospěšný. Výrazné respirační poruchy mohou být příčinou kontraindikace pobytu ve vysokých nadmořských výškách, obzvláště v situacích, kdy je překonání výškového rozdílu rychlé. V důsledku snížení parciální tenze kyslíku dochází k prohloubení respirační insuficience.

Onemocnění trávicího ústrojí

Vředová choroba duodenální a žaludeční

Kontraindikací k výjezdu je jen akutní vřed, zvláště se sklonem ke krvácení. Pacienta je třeba poučit o zásadách životosprávy a vybavit léky pro případ obtíží. U chronické cholecystopatie vycházíme z nálezu a z klinického obrazu. Zejména se zaměříme na těžší zánětlivé komplikace, častost obtíží a iritaci pankreatu v anamnéze. U krátkodobých cest většinou neindikujeme operativní řešení, ale v případě plánovaných dlouhodobých pobytů v tropech indikujeme operaci podle nálezu ještě před odjezdem.

Častou kontraindikací dlouhodobého pobytu v tropech bývají ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Riziko recidivy v důsledku změny prostředí, diety a zánětlivých činitelů může způsobit akutní recidivu vyžadující si i operativní řešení. U krátkodobých výjezdů nebývá důvod ke kontraindikaci, pokud je pacient v remisi. U dlouhodobých výjezdů doporučujeme k operativnímu řešení chronickou apendicitidu.

Hepatopatie

Dlouhodobý výjezd nedoporučujeme u těžších hepatopatií, jako je chronická hepatitida, fibróza, cirhóza jater. Stavy po infekční hepatitidě hodnotíme s ohledem na závažnost onemocnění, dodržování doporučené životosprávy a s tím související podmínky, v jakých bude cestovatel žít a pracovat. U infekční hepatitidy typu A nedoporučujeme dlouhodobý výjezd dříve než za 6 měsíců.

U infekční hepatitidy typu B lze souhlasit s výjezdem nejdříve za 9-12 měsíců, pokud nejsou známky aktivního onemocnění nebo přechodu do chronicity. U infekční hepatitidy řešíme případy individuálně ve spolupráci s hepatologem, který o pacienta pečuje. Tato hepatitida je často kontraindikací k výjezdu.

Hlediska u krátkodobých cestovatelů jsou trochu jiná, ale je třeba mít na zřeteli, že i krátkodobá cesta může mít vliv na zhoršení zdravotního stavu nebo relaps onemocnění.

Nefrologická onemocnění

Litiáza močových cest je onemocnění, které může vlivem horkého klimatu a při nedodržování pitného režimu recidivovat. Kontraindikací k dlouhodobému výjezdu jsou těžší formy pyelonefritidy, zvláště pokud jsou známky poruchy renálních funkcí.

Onemocnění endokrinního systému

Diabetes mellitus 1. typu bývá až na výjimky kontraindikací dlouhodobého pobytu v tropech. U krátkodobých výjezdů lze s cestou souhlasit, jen pokud se jedná o dobře kompenzovaného a dobře spolupracujícího pacienta.

U pacienta s dobře kompenzovaným diabetem 2. typu lze akceptovat pobyt v tropech, pokud lze zajistit možnost pravidelných kontrol.

Hypertyreóza bývá kontraindikací pobytu v tropech, při výraznější klinické formě i u krátkodobých výjezdů. Z vlivu horka na lidský organismus vyplývá, že může dojít ke zhoršení zdravotního stavu.

Alergická onemocnění

Řada alergických onemocnění se v tropech a zvláště subtropech zlepšuje, obzvláště pokud je oblast, kam pacient vyjíždí, blízko moře. Je však třeba vzít v úvahu i řadu alergizujících vlivů v tropech.

Těhotné ženy

U těhotných žen se pobyt nedoporučuje, pokud se jedná o rizikové těhotenství.

Výjezd ženy do tropů je limitován tím, že gravidní žena nemůže absolvovat povinné nebo doporučené očkování a při výjezdu do tropů a subtropů je problematická i ochrana proti malárii.

Neurologická onemocnění

Z neurologických onemocnění je třeba připomenout zejména epilepsii. Stav je třeba posoudit ve spolupráci s neurologem, zvážit všechny okolnosti cesty, podmínky v místě pobytu včetně dosažitelnosti lékařské péče.

Hodnocení zdravotního stavu ve vztahu k výjezdu provádíme nejčastěji u dlouhodobých výjezdů. Osoby cestující krátkodobě jako turisté většinou k vyšetření za účelem zhodnocení zdravotního stavu nepřicházejí.

MUDr. Jana Kožnerová

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Oddělení cestovní medicíny, e-mail: koznero@fnkv.cz

*

Literatura

DRIVER, C. Travel advice for clients with pre-existing medical conditions. Nurs Stand, 2003, 17, no. 31, p. 41-47; quiz 48-50.

HOCHBERG, N., RYAN, ET. Medical problems in the returning expatriate. Clin Occup Environ Med, 2004, 4, no. 1, p. 205-219.

HUA, F. Chronic diseases in globally challenging locations: assessment, impacts, and control. Clin Occup Environ Med, 2004, 4, no. 1, p. 125-141.

NESVADBOVÁ, L., KOŽNEROVÁ, J., RUTSCH, J. Cestovní medicína. Zdravotnictví a medicína, Lékařské listy, 2001, 34, s. 29-32.

ŠERÝ, V. Zdravotní příprava cestovatelů před odjezdem do tropů a subtropů. Interní medicína v praxi, 2002, 6, s. 262-268.

ŠERÝ, V., BÁLINT, O. Tropická a cestovní medicína. Praha : Medon, 1998, 569 s.

**

Ohodnoťte tento článek!