Otázky k tématu

Čtenář na odpovědním lístku musí dle formulace otázky, pokud odpověď považuje za správnou, zaškrtnout kladnou odpověď. Pokud otázka nabízí k vybrání jen jednu, nejvhodnější odpověď, musí označit kladně pouze jednu, mohou však být otázky s více možnostmi kladné odpovědi. Hodně štěstí!

Osteoartróza a totální endoprotéza kloubů

1. Kolik základních typů deformity ischemické nekrózy femorální hlavice rozeznáváme?

a) 2,

b) 5,

c) 4,

d) 6.

2. Operační léčba reziduální dysplázie acetabula by měla řešit:

a) odstranit acetabulární dysplázii pánevní osteotomií,

b) zlepšit biomechaniku kyčelního kloubu,

c) prodloužit zkrácenou končetinu,

d) vše je správně.

3. Osteoartrózu charakterizují následující hlavní procesy:

a) fibrilace a dezintegrace kloubní chrupavky,

b) tvorba nové kosti vedoucí k subchon d rální skleróze a tvorbě osteofytů,

c) atrofie přilehlých svalů,

d) instabilita, subluxace, případně svalové kontraktury.

4. Na patogenezi OA se v časovém sledu uplatňují:

a) abnormální zátěž na normální chrupavku (vývojové a získané morfologické odchylky, remodelace subchondrální kosti, porušená kloubní stabilita),

b) normální zátěž na abnormální chrupavku (stáří, genetické a metabolické poruchy, poškození zánětem apod.),

c) genetické a metabolické poruchy, poškození zánětem,

d) vývojové a získané morfologické odchylky, porušená kloubní stabilita.

5. Lokalizovanou osteoartrózu představují:

a) Heberdenovy uzly,

b) Bouchardovy uzly,

c) rizartróza,

d) skafo-trapezio-trapezoidní (STT) artróza.

6. Kongenitální a vývojové nemoci v rámci sekundární OA představují:

a) Ehlersův-Danlosův syndrom,

b) Thiemannův syndrom,

c) trichorinofalangeální syndrom,

d) avaskulární nekróza.

7. Rentgenové změny jako příznaky OA jsou:

a) zúžení kloubní štěrbiny způsobené atrofií chrupavky,

b) tvorba osteofytů na kloubních okrajích,

c) subchondrální přestavbové změny postihující někdy i rozsáhlé části epifýz,

d) difúzní známky osteoporózy.

8. Vitallium – kov, ze kterého se vyrábí kloubní hlavice TEP – je slitinou:

a) vanadu a kobaltu,

b) chromu a kobaltu,

c) chromu a vanadu,

d) zlata a vanadu.

9. Optimální průměr hlavice femorální komponenty TEP činí:

a) 22 mm,

b) 28 mm,

c) 32 mm,

d) 24 mm.

10. Kyčelních endoprotéz je ve světě každoročně implantováno:

a) 800 000,

b) 2 000 000,

c) 1 200 000,

d) 80 000.

11. Systémy kyčelních endoprotéz se jak v Evropě, tak v USA cementují v:

a) 1/3,

b) 2/5,

c) 2/3,

d) 3/5.

12. Cementování nové generace snížilo uvolňování dříků TEP z dřívějších 20 % na dnešní hodnotu:

a) 3 %,

b) 4 %,

c) 2 %,

d) 7 %.

13. Při diferenciální diagnóze koxartrózy je bolest vnímána obvykle v:

a) hýždích, třísle a stejnostranném kolenním kloubu,

b) hýždích a třísle,

c) třísle a stejnostranném kolenním kloubu,

d) třísle a druhostranném kolenním kloubu.

14. Rehabilitace při TEP bývá, ve vztahu k chirurgickému výkonu, označována jako:

a) předoperační,

b) peroperační,

c) pooperační během hospitalizace,

d) pooperační po ukončení hospitalizace.

15. Zakázané pohyby ve vztahu ke kyčelnímu kloubu:

a) vnitřní rotace, abdukce, flexe nad 90°,

b) zevní rotace, abdukce, flexe nad 60°,

c) zevní rotace, addukce, flexe nad 60°,

d) zevní rotace, addukce, flexe nad 90°.

16. Nedoporučované pohyby ve vztahu ke kolennímu kloubu:

a) dřepy a podřepy,

b) klekání na kolena,

c) vzpírání břemen vstoje,

d) sezení v jedné poloze déle než 30 minut.

17. Na nenosných kloubech se toleruje schodovitá reziduální dislokace a distrakce na lomných plochách maximálně do:

a) 3 mm / 4 mm,

b) 2 mm / 3 mm,

c) 1 mm / 2 mm,

d) 1,5 mm / 2,5 mm.

18. Na váhonosných kloubech se tolerují hodnoty maximálně do:

a) 3 mm / 4 mm,

b) 2 mm / 3 mm,

c) 1 mm / 2 mm,

d) 1,5 mm / 2,5 mm.

19. Chrupavčité buňky v dospělé chrupavce představují z celkového objemu tkáně méně než:

a) 3 %,

b) 7 %,

c) 4 %,

d) 5 %.

20. Schopnost reverzibilní deformace dodávají chrupavce:

a) minoritní kolageny,

b) biglykan a decorin,

c) proteoglykany,

d) anchorin a fibronektin.

Ohodnoťte tento článek!