Otázky k tématu

Čtenář na odpovědním lístku musí dle formulace otázky, pokud odpověď považuje za správnou, zaškrtnout kladnou odpověď. Pokud otázka nabízí k vybrání jen jednu, nejvhodnější odpověď, musí označit kladně pouze jednu, mohou však být otázky s více možnostmi kladné odpovědi. Hodně štěstí!

Fertilita a sterilita

1. Protilátky proti spermiím patří do skupiny izoprotilátek nebo autoprotilátek?

a) jen izoprotilátek,

b) jen autoprotilátek,

c) patří do obou skupin,

d) nepatří do žádné skupiny.

2. Který typ spermaglutinační protilátky převládá v hrdle děložním?

a) IgA,

b) IgG,

c) IgA, IgG, vzácně IgE,

d) IgM.

3. Mezi embryocytotoxické cytokiny patří:

a) TNF-beta,

b) INF-alfa,

c) CSF-1 a IL-3,

d) TNF-alfa, INF-gama, IL-1.

4. Vysoké hladiny antifosfolipidových protilátek jsou důvodem:

a) detailního imunologického profilu (vyloučení autoimunitního onemocně-ní),

b) změny antibiotické léčby,

c) konzultace s očními lékaři,

d) nasazení antidepresivní léčby.

5. Uveďte nejčastější chromozomální aberace, vedoucí k mužské a ženské neplodnosti.

a) 47,XYY; 47,XXX, chromozomální mikrodelece,

b) 47,XYY; 45,X,

c) 47,XXX; Robertsonské translokace, marker chromozomy,

d) 47,XXY; 45,X; strukturální aberace Y chromozomu.

6. Které genové mutace vedou k azoospermii?

a) mutace genů umístěných na Y chromozomu,

b) defekt H-Y antigenu, mutace BZA faktoru,

c) AZF faktor (DAZ gen), mutace genu YRRM1 a YRRM2, mutace androgenních receptorů, genů CF, genů Kennedyho choroby a mutace genů vedoucích ke Kartagenerovu syndromu,

d) mimo mutace genů na Y chromozomu přistupují i některé mutace na chromozomu X.

7. Jaká jsou rizika CF pro potomky muže, u něhož DNA analýza odhalila přítomnost CF genu v heterogenní formě? Jaká vyšetření byste v tomto případě provedli?

a) riziko výskytu CF u potomků je 50%; prenatální diagnostika,

b) záleží na zjištění téže mutace u partnerky; v pozitivním případě je riziko 25% a je indikována prenatální diagnostika z biopsie choriových klků,

c) riziko výskytu CF je u potomků heterozygotního muže populační a jejich vyšetření je možné až po narození,

d) jestliže je heterozygotní jen otec, je riziko pro potomky 25%, když i matka, pak 50%; vyšetření se provádí prenatálně z buněk plodové vody.

8. Jaká je v současné době nejčastější indikace k hysteroskopii?

a) sterilita,

b) nepravidelné děložní krvácení,

c) podezření na karcinom endometria,

d) provedení sterilizace.

9. Při kterém onemocnění je dnes operační hysteroskopie prakticky výlučnou metodou?

a) při ablaci endometria pro nepravidelné krvácení,

b) k resekci submukózních myomů,

c) k resekci děložního septa,

d) k odstranění nádorů endometria.

10. Minimální doba skladování spermií dárce v tekutém dusíku je:

a) 3 měsíce,

b) 6 měsíců,

c) 9 měsíců,

d) 12 měsíců.

11. ICSI (intracytoplazmatická injekce) nemůže nahradit AID (inseminaci spermiemi dárce) v těchto indikacích:

a) oligospermia gravis,

b) genetická indikace,

c) nevysvětlitelná sterilita,

d) asthenospermia.

12. Nejúspěšnější metoda aplikace spermií do genitálního traktu ženy je:

a) IVI,

b) DIPI,

c) IUI,

d) FSP.

13. Mezi hlavní principy léčby pomocí dárcových spermií u nás nepatří:

a) anonymita,

b) neziskovost,

c) možnost léčby pouze pro manželské páry,

d) právo dítěte znát svou biologickou identitu.

14. Příčinou tubárního faktoru sterility je nejčastěji:

a) časný začátek sexuálního života,

b) umělé přerušení těhotenství,

c) pánevní zánětlivá nemoc,

d) apendicitis.

15. Nejčastějšími sexuálně přenosnými agens spojovanými s následnou neplodností jsou:

a) Trichomonas vaginalis a Chlamydia trachomatis,

b) Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae,

c) Candida albicans a Trichomonas vaginalis,

d) bakteriální vaginóza a Candida albicans.

16. Ke zmrazení spermatu pacienta před cytostatickou léčbou vyžadujeme, aby v ejakulátu bylo alespoň:

a) 10 000 000 živých spermií,

b) 1 000 000 živých spermií,

c) 10 000 živých spermií,

d) 100 živých spermií.

17. V průměru je k otěhotnění při inseminaci s použitím spermií dárce zapotřebí:

a) 1 cyklus (1 ovulace),

b) 2 cykly (2 ovulace),

c) 5 cyklů (5 ovulací),

d) 20 cyklů (20 ovulací).

18. Analoga GnRH nejsou indikována:

a) při léčbě endometriózy,b) při léčbě prolaktinomu,c) při léčbě karcinomu prostaty,d) při ovariální stimulaci žen s PCO syndromem.19. Ovulační „peak“ LH nelze nahradit:

a) choriovým gonadotropinem,

b) analogy GnRH,

c) antagonisty GnRH,

d) rekombinantním LH.

20. Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) není indikována:

a) v návaznosti na biopsii varlete při neobstrukční azoospermii,

b) při striktní morfologii < 4 %,

c) při endometrióze III. až IV. stupně,

d) při sterilitě podmíněné přítomností antizonálních protilátek.

Ohodnoťte tento článek!