Otázky k tématu

Vážení čtenáři,

vzhledem k tomu, že se v současné době ucházíme o obnovení akreditace podle nového Stavovského předpisu č. 16 ČLK Systém celoživotního vzdělávání, slouží nyní tento test pouze ke kontrole vašich znalostí.

Gynekologická

onkologie

1. Nejčastější malignitou u žen je:

a) karcinom endometria,

b) karcinom vulvy,

c) karcinom děložního hrdla,

d) karcinom prsu.

2. Incidence karcinomu prsu v ČR je:

a) 20/100 000 žen,

b) 40/100 000 žen,

c) 100/100 000 žen,

d) 80/100 000 žen.

3. Prognóza karcinomu prsu záleží na:

a) stadiu nemoci při diagnóze,

b) lokální léčbě (chirurgie),

c) lokální léčbě (radioterapie),

d) chemoterapii.

4. Mutace genu BRCA 1 (17. chromosom) je spojena s:

a) rizikem vývoje karcinomu ovaria,

b) rizikem vývoje karcinomu hrdla děložního,

c) rizikem vývoje melanomu,

d) rizikem vývoje leukémie.

5. Nádorové buňky v parametriích se objevují podle Burghardta  klinického stagingu Ib Ca colli uteri:

a) v  0 %,

b) v 16,1 %,

c) v   5 %,

d) v   30 %,

6. Trachelektomie s pánevní systematickou lymfadenektomií laparoskopicky provedenou je indikována u Ca colli uteri:

a) I a1,

b) I a2,

c) I b,

d) IIa.

7. Výsledky pětiletého přežití pro stadium I. Ca colli uteri činí:

a) 90 %,

b) 80 %,

c) 70 %,

d) 60 %.

8. Pětileté přežití pacientek s karcinomem endometria stadium IIa/b je statisticky významně lepší při řešení:

a) radikální hysterektomií podle Wertheima s pánevní lymfadenektomií,

b) totální extrafasciální hysterektomií s pánevní lymfadenektomií,

c) není rozdílné pětileté přežití mezi oběma chirurgickými postupy,

d) radioterapií.

9. Nejčastějším klinickým projevem karcinomu endometria je:

a) krvácení,

b) bolesti,

c) pyometra,

d) pruritus.

10. Pětileté přežití žen s karcinomem ovaria ve stadiu III je:

a) 50–60%,

b) 40–50%,

c) 15–25%,

d) 10%.

11. IDS (interval debulking surgery) je:

a) chirurgický výkon (maximální cytoredukce) po neoadjuvantní chemoterapii,

b) maximální cytoredukce,

c) chirurgický staging,

d) dodatečná paraaortální lymfadenektomie.

12. Nejčastějším nádorem pochvy je:

a) spinocelulární karcinom,

b) adenokarcinom,

c) melanom,

d) sarkom.

13. Pětileté přežití u stadia I karcinomu pochvy je:

a) 90 %,

b) 80 %,

c) 70 %,

d) 60 %.

14. Karcinom z jasných buněk (clear cell) se vyskytuje u žen, které byly vystaveny expozici:

a) DES (dietylstilbestrolu),

b) etanolu,

c) radiaci,

d) 5fluorouracilu.

15. V těhotenství se vyskytuje karcinom hrdla děložního:

a) 1 : 2 200,

b) 1 : 5 000,

c) 1 : 10 000,

d) 1 : 20 000.

16. Karcinom prsu v graviditě se vyskytuje:

a) 1 : 5 000,

b) 1 : 3 300,

c) 1 :10 000,

d) 1 : 20 000.

17. Ovariální karcinom v graviditě se vyskytuje:

a) 1 : 5000,

b) 1 : 10 000,

c) 1 : 20 000–50 000,

d) 1 :100 000.

18. Incidence choriokarcinomu v ČR je:

a) 1 : 20 000 – 30 000 gravidit,

b) 1 : 5 000,

c) 1 : 10 000,

d) 1 : 100 000.

19. Choriokarcinomy 1. a 2. rizikového stupně mají pětileté přežití:

a) 100% i se zachováním reprodukčních funkcí,

b) 50%,

c) 70%,

d) 80%.

20. Centrum pro choroby trofoblastu (CTN) v ÚPMD Praha koncentruje terapii těchto dg.:

a) mola hydatidosa, mola proliferans,

b) choriokarcinom a PTN,

c) mola hydatidosa completa, mola proliferans, choriokarcinom a PTN,

d) choriokarcinom, mola proliferans.

Ohodnoťte tento článek!