Otázky k tématu

Klinická výživa v medicíně

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 6 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

Ze správných odpovědí vylosujeme pět z vás, které odměníme hodnotnými publikacemi z nakladatelství Grada Publishing

1. S rizikem vzniku defektu neurální trubice plodu je na počátku gravidity spojován nedostatek vitamínu:

a) kyselina listová,

b) vitamín K,

c) vitamín B6,

d) vitamín C.

2. Teratogenně může na počátku gravidity působit předávkování vitamínu:

a) A,

b) B1,

c) B2,

d) kyseliny listové.

3. Nejčastější forma hyperlipidémie u nemocných v chronické renální insuficienci je spojena se zvýšením:

a) triacylglycerolů,

b) VLDL,

c) HDL,

d) HDL a LDL.

4. Hladina leptinu u nemocných s chronickým srdečním selháním ledvin je:

a) zvýšená,

b) snižuje chuť k jídlu,

c) je snížená,

d) závisí na metabolismu při snížené funkci ledvin.

5. Glykemický index potravy je:

a) hodnota glykémie za 2 hodiny po podaném jídle,

b) hodnota inzulinémie za 2 hodiny po podaném jídle,

c) poměr plochy pod křivkou glykémie po testovaném jídle s obsahem 50 g sacharidů k ploše pod křivkou glykémie po 50 g glukózy,

d) hodnota glykémie za 2 hodiny/ hodnota inzulinémie za 2 hodiny.

6. Nízký glykemický index mají:

a) luštěniny, těstoviny, oříšky,

b) mrkev, pomeranče, banány,

c) mléko a mléčné výrobky, zmrzlina,

d) hranolky, brambory, tmavý chléb.

7. U veganské stravy je v těhotenství nutná suplementace:

a) vitamínu B12,

b) vitamínu D,

c) železa,

d) zinku.

8. Velkou schopnost predikovat diabetes má:

a) inzulinémie,

b) glykémie nalačno,

c) nízký sex hormon binding globulin,

d) přítomnost hypertenze.

9. Primárním nálezem u metabolického syndromu X je:

a) hypertenze,

b) inzulinorezistence,

c) hypertriglyceridémie,

d) diabetes.

10. V průběhu každé hemodialýzy dochází ke ztrátě:

a) aminokyselin,

b) bílkovin,

c) glukózy,

d) vitamínů.

11. NKF-DOQI doporučují na základě studií pro hemodialyzované nemocné jako minimální příjem bílkovin na kg tělesné hmotnosti:

a) 1,4 g,

b) 1,2 g,

d) 1,6 g,

e) 1,8 g.

12. Výhodou peritoneální dialýzy je:

a) stabilní vnitřní prostředí při kontinuální dialýze,

b) hyperlipidémie,

c) trvalý přísun energie,

d) biokompatibilita.

13. Poruchy metabolismu lipidů u nemocných s nefrotickým syndromem jsou charakterizovány zvýšenou hladinou:

a) celkového cholesterolu,

b) LDL lipoproteinů,

c) VLDL lipoproteinů,

d) HDL i LDL cholesterolu.

14. K syntéze karnitinu je nezbytná účast:

a) vitamínu C,

b) niacinu,

c) vitamínu B6,

d) železa.

15. Při těžké hyperlipoproteinémii jsou hodnoty tHcy nad:

a) 16 mmol/l,

b) 30 mmol/l,

c) 100 mmol/l,

d) 150 mmol/l.

16. Glutamin představuje volných aminokyselin intracelulárně:

a) 1/3,

b) 1/2,

c) 2/3,

d) 2/4.

17. K zabránění deficitu esenciálních mastných kyselin má být hrazeno z celkového množství energie polynesaturovanými mastnými kyselinami:

a) 3–5 %,

b) 2–4 %,

c) 8–10 %,

d) 10–12 %.

18. Nevýhodou triglyceridů se středním řetězcem je:

a) riziko toxických účinků mastných kyselin se středním řetězcem,

b) ketoacidóza,

c) laktacidóza,

d) termogenní účinek.

19. Strava s nízkým GI snižuje hladinu:

a) HDL cholesterolu,

b) inzulínu,

c) glukózy,

d) triacylglycerolů.

20. Absorpce nehemového železa je:

a) kontrolována stavem železa v organismu,

b) inhibována oxaláty,

c) inhibována solemi vápníku,

d) inhibována fytáty, polyfenoly.

Řešení testu 3/2002:

1a, 2bd, 3ac, 4abc, 5abcd, 6d, 7b, 8c, 9ac, 10c, 11d, 12ad, 13a, 14bd, 15bd, 16b, 17ad, 18c, 19ab, 20ab.

Výherci knihy z čísla 3/2002:

MUDr. Jiří Bizoň, MUDr. Vlasta Jakubíková, MUD. Michal Zapletal, MUDr. Libor Novák, MUDr. Petr Michalík

Redakce děkuje všem, kteří vyplnili a odeslali dotazník Postgraduální medicíny. Z nich byli vylosováni následující výherci odborné knihy z produkce nakladatelství Grada:

MUDr. Kateřina Hochmanová, Praha 10, MUDr. Anna Kandrnálová, Havířov-Podlesí, MUDr. Jan Ledeč, Rychnov nad Kněžnou, MUDr. Radmila Hrubá, Praha 8, MUDr. Marie Bartasová, Znojmo, MUDr. Jiří Kahánek, Teplice-Řetenice, MUDr. Eva Bryksová, Olomouc-Bystrovany, MUDr. Šárka Polcarová, Třemošná u Plzně, MUDr. Jiří Klement, Dubá, MUDr. Marie Heřmanová, České Budějovice.

Ohodnoťte tento článek!