Otázky k tématu

Poruchy zraku ve stáří

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 6 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

Ze správných odpovědí vylosujeme pět z vás, které odměníme hodnotnými publikacemi z nakladatelství Grada Publishing

1. Nejčastější příčinou získané praktické slepoty ve věku 65 let v rozvinutých zemích je:

a) věkem podmíněná makulární degenerace,

b) glaukom,

c) diabetická retinopatie,

d) katarakta.

2. Jako nejúčinnější v léčbě převážně klasické formy choroidální neovaskularizace je prokázána:

a) laserová fotokoagulace,

b) fotodynamická terapie,

c) transpupilární termoterapie,

d) radioterapie.

3. Nejčastějším symptomem u pacientů s kataraktou je:

a) zčervenání oka,

b) bolest oka,

c) pokles ostrosti zrakové,

d) zvýšený nitrooční tlak.

4. Přístroj používaný k měření tloušťky sítnice se jmenuje:

a) Scanning Laser Ophthalmoscope,

b) Heidelberg Retina Angiograph,

c) Optical Coherence Tomograph,

d) Ultrasound Biometer.

5. Operace katarakty spočívá v:

a) odstranění jádra čočky ultrazvukem,

b) odstranění předního pouzdra čočky ultrazvukem,

c) odstranění zadního pouzdra čočky ultrazvukem,

d) odstranění celé čočky laserem.

6. Časný příznak exsudativního stadia makulární degenerace je:

a) defekt zorného pole v periferii,

b) bolest za okem,

c) entoptické fenomény,

d) metamorfopsie.

7. Maligní melanom cévnatky se nejčastěji vyskytuje ve věkovém rozmezí:

a) 20-30 let,

b) 35-45 let,

c) 55-65 let,

d) 70-80 let.

8. Hlavní charakteristika chirurgie katarakty je:

a) malý řez,

b) implantace měkké nitrooční čočky,

c) použití viskoelastických materiálů,

d) topická anestézie.

9. Klinické zhoršení maligního melanomu cévnatky zahrnuje:

a) zhoršené vidění,

b) fotopsii,

c) poruchy zorného pole,

d) bez příznaků.

10. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory u glaukomu jsou počítány:

a) diabetes mellitus,

b) hypercholesterolémie,

c) kouření,

d) reologické faktory.

11. Snižováním nitroočního tlaku lze v současné době glaukom:

a) vyléčit,

b) zastavit,

c) zpomalit,

d) nelze vyléčit.

12. Pro diagnózu mírně pokročilých změn glaukomu není charakteristické:

a) zvýšená hladina nitroočního tlaku,

b) výpadky v zorném poli,

c) změny na terči zrakového nervu,

d) zhoršené vidění.

13. Výhodou topické anestézie je:

a) zachování senzorických funkcí,

b) zachování okulomotorických funkcí,

c) nepřerušení medikamentózní léčby,

d) odbourání psychického traumatu.

14. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory postupující degenerace nervových vláken optického nervu patří:

a) zvýšená hladina nitroočního tlaku,

b) věk,

c) glaukom v rodinné anamnéze,

d) rasa.

15. Terapie temporální arteritidy s příznaky postižení zrakového nervu se hlavně provádí:

a) s cílem zlepšit funkci postiženého oka,

b) k zamezení zhoršení stavu či dosažení stabilizace postiženého oka,

c) k zabránění postižení druhého oka,

d) za jiným účelem, než je ovlivnění zrakového systému.

16. Zahájení terapie suspektní temporální arteriitidy s očním postižením je na základě:

a) FW vyšší než 30 mm,

b) FW vyšší než 50 mm,

c) FW dosahující dvojnásobných hodnot průměru daného pacienta,

d) zhodnocení celkového klinického nálezu.

17. Při podezření na "suché oko" je nezbytné provést primárně tato vyšetření:

a) Schirmerův test, bengálská červeň, break-up test,

b) Schirmerův test, bengálská červeň, zhodnocení menisku nad dolním margem,

c) Schirmerův test, bengálská červeň, zhodnocení dolního fornixu a tarzální spojivky,

d) Schirmerův test, bengálská červeň, zhodnocení vývodu slzných kanálků.

18. Podávání lokálních kortikoidů u autoimunitních jizevnatých procesů má efekt:

a) příznivý,

b) neutrální,

c) škodlivý,

d) kontroverzní.

19. Pro odlišení melanomu malých rozměrů od névu je rozhodující:

a) tvar nádoru,

b) velikost nádoru,

c) poškození pigmentového epitelu sítnice,

d) povaha subretinální tekutiny.

20. Nejčastějšími nádory metastazujícími do oka jsou:

a) karcinom plic u mužů,

b) kožní melanom,

c) karcinom prostaty,

d) karcinom prsu u žen.

Řešení testu 4/2002:

1abcd, 2abcd, 3d, 4b, 5b, 6d, 7a, 8c, 9c, 10a, 11c, 12c, 13bcd, 14bcd, 14bcd, 15c, 16b, 17a, 18b, 19abcd, 20b.

Výherci knihy z čísla 4/2002:

MUDr. Josef Roh,

MUDr. Martina Tomanová,

MUDr. Ondřej Kroupa,

MUDr. Lenka Hrubá,

MUDr. František Konopa

Ohodnoťte tento článek!