Otázky k tématu

Dětská gastroenterologie a výživa

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 8 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. Kojenecká výživa ze sóji je nejčastěji používána u dětí s:

a) alergií na bílkovinu kravského mléka zprostředkovanou IgE

b) vegetariánským způsobem výživy (vegani)

c) galaktosémií,

d) přechodným deficitem laktózy.

2. Kozí mléko není vhodné k výživě malých kojenců, protože obsahuje vysoké množství:

a) bílkovin,

b) minerálních látek,

c) vitamínů,

d) tuků.

3. Rozvoj a tíže GERD závisí na:

a) kvantitě obsahu refluktujícího do jícnu,

b) kvalitě obsahu refluktujícího do jícnu,

c) frekvenci refluxních epizod,

d) délce refluxních epizod.

4. Mezi obecná výživová doporučení pro optimální růst a vývoj kojenců a malých dětí patří:

a) časný začátek kojení – v první hodině po narození,

b) výlučné kojení do ukončeného 6. měsíce – bez podání jakékoliv jiné tekutiny, včetně vody

c) vhodný a bezpečný příkrm od ukončeného 6. měsíce a pokračování kojení do 2 let nebo déle,

d) zabezpečení vhodné stravy kojenců a malých dětí ve zvlášť obtížných podmínkách.

5. Zavedení nemléčného příkrmu do výživy výlučně kojeného dítěte se doporučuje:

a) od 2. měsíce (ovocná šťáva),

b) mezi 4.–6. měsícem,

c) od ukončeného 6. měsíce,

d) podle hmotnosti a vývojové zralosti dítěte.

6. Příčinou bolestivosti a poškození bradavek při kojení je:

a) neomezené přikládání k prsu nebo příliš dlouhé kojení,

b) špatná technika kojení – nesprávný způsob přiložení k prsu,

c) nedostatečná péče o bradavky (mytí, krémy, masáže…)

d) zvýšená citlivost neotužilých bradavek.

7. Recidivující bolesti břicha jsou pozorovány u:

a) 10–15 % dětí,

b) 3–5 % dětí,

c) 20 % dětí,

d) 30 % dětí.

8. Při podávání ORS kojencům se kojení:

a) přerušuje,

b) nepřerušuje,

c) podává se mléko s nízkým obsahem laktózy,

d) podává se mléko s částečně hydrolyzovanou bílkovinou.

9. Perorální rehydratační roztok pro děti obsahuje natrium v množství:

a) 60 mmol/l,

b) 20 mmol/l,

c) 90 mmol/l,

d) 50 mmol/l.

10. Malá tělesná výška je pozorována u následujícího počtu dětí s Crohnovou chorobou:

a) 30–40 %,

b) 10–30 %,

c) 40–60 %,

d) 60–80 %.

11. Crohnova nemoc je diagnostikována do 20 let věku u počtu pacientů:

a) 20–30 %,

b) 10–20 %,

c) 50 %,

d) 5 %.

12. Plně kojit lze dítě, pokud prospívá, do ukončeného měsíce života:

a) šestého,

b) čtvrtého,

c) osmého,

d) desátého.

13. Mléka s částečně hydrolyzovanou bílkovinou se používají k:

a) prevenci časného rozvoje závažného alergického onemocnění,

b) léčbě alergie na bílkovinu kravského mléka,

c) léčbě akutních průjmových onemocnění kojenců,

d) k léčbě malabsorpčního syndromu.

14. Při recidivujících bolestech břicha dětí na funkčním podkladě je bolest břicha nejčastěji lokalizována:

a) v epigastriu,

b) v okolí pupku,

c) v pravém podžebří,

d) v pravém mezogastriu.

15. Rizika nutriční nedostatečnosti hrozí při alternativní výživě nejvíce:

a) při výživě kojením,

b) při odstavování dítěte a přidávání nemléčných porcí,

c) v předškolním věku,

d) v období pubertální růstového spurtu.

16. Poruchy výživy v souvislosti s alternativním způsobem stravování se projeví jako:

a) anémie,

b) hypertenze,

c) obezita,

d) zácpa.

17. K atypickým příznakům refluxní nemoci jícnu u dětí patří:

a) protrahovaný, recidivující ponámahový či noční kašel,

b) alergická rinitida,

c) pyróza,

d) recidivující laryngitidy v předškolním a školním věku.

18. 24hodinová jícnová pHmetrie.

a) je založena na principu měření intraluminálního pH v distálním jícnu,

b) patří k základním vyšetřovacím metodám v diagnostice refluxní choroby jícnu,

c) je kontraindikována u novorozenců,

d) lze při ní provést odběr sliznice jícnu k histopatologickému vyšetření.

19. H. pylori je:

a) gram-negativní neinvazívní mikrob v průměru 3,5x 0,5 mm,

b) gram-negativní invazívní mikrob 6x 0,5mm,

c) gram-pozitivní invazívní mikrob,

d) gram-pozitivní neinvazívní mikrob.

20. H. pylori se vyskytuje u duodenálních vředů v dětském věku až v:

a) 55 %,

b) 90 %,

c) 25 %,

d) 65 %.

Řešení testu 2/2003:

1abd, 2abd, 3bcd, 4acd, 5a, 6c, 7abc, 8acd, 9b, 10c, 11c, 12d, 13a, 14bd, 15bc, 16bc, 17b, 18d, 19ab, 20a.

Ohodnoťte tento článek!