Otázky k tématu: Antiinfekční léčba

Vážení čtenáři, dle platného Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16, § 5 přílohy č. 1, jsou od července 2012 všechny znalostní testy v odborných časopisech hodnoceny jednotně, tj. dvěma kredity. Za každý správně vyplněný test získáte dva kredity, které představenstvo ČLK udělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání. Na odpovědním lístku vyznačte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. Rezistence mykoplazmat na betalaktamová antibiotika je příkladem:
a) přirozené rezistence,
b) získané rezistence,
c) v tomto případě se nejedná o klinicky významnou rezistenci,
d) uvedené tvrzení není správné.

2. Podle studie EPIC II byla většina infekcí pacientů na JIP vyvolána:
a) streptokoky a enterokoky,
b) enterobaktériemi, kmeny Psedomonas aeruginosa a Acinetobacter baumanii,
c) stafylokoky a enterokoky,
d) anaerobními baktériemi.

3. Infekce se podílí na exacerbacích CHOPN:
a) více než 30 %,
b) více než 50 %,
c) více než 70 %,
d) nemá podíl.

4. Základním znakem pro použití antibiotik u exacerbace CHOPN je:
a) teplota,
b) poslechový nález bronchitických pískotů,
c) purulence sputa,
d) nic z uvedeného.

5. První volba u ambulantně léčené komunitní pneumonie je:
a) amoxicilin nebo doxycyklin,
b) cefuroxim proxetil,
c) moxifloxacin,
d) nic z uvedeného.

6. U pneumonie vyvolané methicilin-rezistentními stafylokoky se používá:
a) gentamicin a ampicilin,
b) cefprozil a azitromycin,
c) linezolid a klindamycin,
d) vše uvedené.

7. Rezistence močových izolátů E. coli k chinolonům se mezi lety 2005 a 2011 v ČR změnila takto:
a) zvýšení ze 6 na 12 %,
b) zvýšení z 2 na 5 %,
c) zůstala stabilní – kolem 5 %,
d) zvýšení o 100 %.

8. Doporučená délka podávání kotrimoxazolu u nekomplikovaných infekcí močových cest je dnů:
a) 5,
b) 3,
c) 7,
d) 1.

9. Klinicky signifikantní bakteriurie je:
a) nález patogenu v moči v kvantitě 103,
b) nález patogenu v moči v kvantitě 102,
c) nález patogenu v moči v kvantitě 105,
d) nález dvou patogenů v moči v kvantitě 103.

10. Antibiotika u průjmových onemocnění:
a) zásadně nepodáváme, stačí symptomatická terapie (především rehydratace),
b) podáváme spíše výjimečně, jen při zvlášť těžkém průběhu nemoci nebo jde-li o vysoce kontagiózní bakteriální infekci,
c) podáváme u průjmových infekcí provázených horečkou,
d) antibiotika spolu s rehydratací představují standardní léčebný postup u průjmových onemocnění.

11. Na salmonelovou etiologii průjmů pomyslíme zejména u nemocných, kteří:
a) mají v anamnéze práci s kuřecím masem nebo s drůbky,
b) mají v anamnéze kontakt s nemocným člověkem s podobnými příznaky před 1-3 dny,
c) kromě průjmů udávají i nauzeu, zvracení, horečku a zelenou barvu stolice,
d) se v posledních dvou týdnech vrátili z pobytu v zahraničí.

12. Kampylobakterové infekce jsou nyní v ČR nejčastější. Je-li u nemocného s kampylobakterovou enterokolitidou nutné podat antibiotika, zvolíme:
a) ciprofloxacin,
b) kotrimoxazol,
c) metronidazol,
d) klaritromycin.

13. Endiaron a Ercefuryl jsou oblíbené protiprůjmové léky, které působí:
a) na gramnegativní tyčinky přítomné ve střevním lumen (např. enterotoxigenní E. coli),
b) na gramnegativní tyčinky přítomné ve střevním lumen, střevní sliznici a podslizniční tkáni (např. shigely),
c) na anaerobní baktérie v tlustém střevě (výhodné při hnilobně páchnoucích průjmech),
d) jako střevní dezinfekce, čili ničí i viry.

14. V graviditě se mění farmakokinetika penicilinů a cefalosporinů a s délkou gravidity se změny prohlubují. Při podávání těchto antibiotik ve třetím trimestru gravidity je doporučeno:
a) podávat stejnou denní dávku jako mimo graviditu,
b) zvýšit denní dávku a podávat po nezbytně dlouhou dobu,
c) snížit denní dávku a léčbu o tři dny prodloužit,
d) zvýšit denní dávku a léčbu o tři dny zkrátit.

15. Antibiotika považovaná v graviditě za bezpečná z hlediska účinku na plod jsou:
a) peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy, linkosamidy,
b) peniciliny, makrolidy, linkosamidy, aminoglykosidy,
c) peniciliny, cefalosporiny, makrolidy, fluorochinolony,
d) peniciliny, cefalosporiny, makrolidy, linkosamidy.

16. Antibiotika považovaná v graviditě za nebezpečná z hlediska účinku na plod jsou:
a) karbapenemy,
b) fluorochinolony,
c) tetracykliny,
d) amoxicilin s klavulanovou kyselinou.

17. Výhodou valacykloviru proti acykloviru je:
a) nižší nefrotoxicita,
b) vyšší biologická dostupnost,
c) účinnost proti viru Epsteina a Barrové,
d) pohodlnější dávkování.

18. V léčbě cytomegalovirové retinitidy lze použít:
a) valacyklovir,
b) famcyklovir,
c) gancyklovir,
d) cidofovir.

19. K terapii anaerobních protozoárních infekcí (amébózy, giardiózy) se používají:
a) atovachon,
b) metronidazol,
c) 5-nitroimidazoly,
d) mebendazol.

20. Na teniózu (střevní infekce Taenia saginata) jsou účinné následující léky:
a) mebendazol,
b) niklosamid,
c) albendazol,
d) prazikvantel.

**

Řešení testu 3/2013: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6bcd, 7bcd, 8c, 9d, 10cd, 11b, 12c, 13b, 14bd, 15d, 16c, 17bc, 18 d, 19c, 20c.

Třemi nejrychlejšími řešiteli testu z čísla 6/2013 jsou a knihu z nakladatelství Mladá fronta – Vladimír Teplan, Olga Mengerová – Poruchy metabolismu živin a specifika diet u onemocnění ledvin a močových cest – získávají MUDr. Eva Jánská – Plzeň, MUDr. František Stehlík – Brno, MUDr. Radovan Kozel – Ostrava.

Pozor! Tři nejrychlejší řešitelé testu z čísla 8/2013 získávají atraktivní publikaci z nakladatelství Mladá fronta v hodnotě 850 Kč – Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Peter Bánovčin a kolektív: Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!