Otázky k tématu Dermatologie

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 8 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. Nejčastější lokalizací hemangiomu u tzv. difúzní neonatální hemangiomatózy jsou:

a) játra,

b) hrtan,

c) plíce,

d) centrální nervový systém.

2. Mezi strukturální malformace u hemangiomů patří:

a) Dandy-Walker malformace,

b) Sy Klippel-Trenaunay,

c) Sy Kasabach-Merrit,

d) PHACE syndrom.

3. PUVA terapie je:

a) UVA záření,

b) kombinace fenylalaninu a UVA záření,

c) kombinace psoralenu a UVA záření,

d) kombinace psoralenu a UVB záření.

4. Vitiligo nebývá spojeno s chorobami:

a) tyreopatie,

b) perniciózní anémie,

c) s interní malignitou,

d) s diabetes mellitus.

5. Diagnózu EBC stanovujeme na základě:

a) přesné určení roviny štěpení, kde puchýř v kůži vzniká,

b) imunohistochemické detekce komponent DEJ,

c) elektronové mikroskopie,

d) odebrání čerstvého puchýře.

6. Mília, postižení nehtů, zubní skloviny, hemoragické puchýře se vyskytují u:

a) DEB

b) DEB, JEB,

c) EBS, JEB, DEB,

d) EBS.

7. Terapie u EBC je:

a) kauzální

b) symptomatická,

c) koncentrovaná do specializovaných center,

d) ve stadiu výzkumu.

8. Puchýř k histologickému vyšetření musí být:

a) starší než 12 hodin,

b) mladší než 12 hodin,

c) mladší než 2–8 hodin,

d) na stáří puchýře nezáleží.

9. Prekurzorem acne vulgaris je:

a) otevřený komedon,

b) uzavřený komedon,

c) mikrokomedon,

d) papula.

10. Komedolytický účinek mají:

a) antibiotika,

b) benzoylperoxidy,

c) retinoidy,

d) kyselina salicylová.

11. Systémovou léčbu izotretinoinem indikujeme u:

a) acne comedonica,

b) acne papulopustulosa lehčího stupně,

c) acne excoriata,

d) acne conglobata.

12. Acne fulminans se vyskytuje:

a) u dívek,

b) u chlapců,

c) ve starším věku,

d) u novorozenců.

13. Maligní melanom vzniká:

a) nejčastěji de novo,

b) nejčastěji v pigmentových névech,

c) asi ve 20 % z pigmentových névů,

d) není přesně určeno.

14. Odstranění sentinelové uzliny se provádí:

a) k detekci mikrometastáz,

b) při zvětšení regionálních uzlin,

c) při pT1aN0M0,

d) při pT1b-4N0M0.

15. Významným kontaktním alergenem jsou ionty:

a) zinku,

b) niklu,

c) mědi,

d) chromu.

16. V diagnostice kontaktního ekzému se využívá:

a) anamnéza,

b) prick-testy,

c) hladina IgE protilátek,

d) epikutánní testy.

17. Psoriáza se liší od poruch vázaných na hlavním histokompatibilním systému:

a) ankylózující spondylitidy,

b) Behćetovy choroby

c) diabetes mellitus 1. typu,

d) diabetes mellitus 2. typu.

18. Psoriáza vykazuje charakteristický rys:

a) imunopatologický proces – zánět,

b) hyperproliferace keratinocytů a jejich abnormální diferenciace,

c) hyperproliferace endotelií,

d) inhibice apoptózy keratinocytů.

19. Cyklosporin A lze při terapii psoriázy kombinovat s:

a) kortikosteroidy,

b) UV zářením,

c) deriváty vitamínu D3,

d) systémovými retinoidy.

20. Po vysazení dochází k rychlé ex-acerbaci psoriázy po léčbě:

a) deriváty vitamínu D3,

b) kortikosteroidy,

c) lokálními retinoidy,

d) ditranolem.

Řešení testu 8/2003:

1a, 2a, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8c, 9d, 10b, 11d, 12a, 13c, 14b, 15a, 16a, 17b, 18c, 19a, 20c.

Ohodnoťte tento článek!