Otázky k tématu Nemoci štítné žlázy

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 6 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. K základním diagnostickým pos tu pům patří:

a) anamnéza a objektivní nález,

b) vyšetření funkce štítné žlázy,

c) scintigrafie štítné žlázy,

d) vyšetření protilátek + sonografie.

2. Morfologické vyšetření (biopsie a histologie) není součástí základní diagnostiky:

a) eufunkční strumy,

b) jodového deficitu,

c) maligních onemocnění štítné žlázy,

d) poruch funkce (hypotyreóza, eutyreóza).

3. Přívod jódu je běžně zajišťován:

a) potravinami bohatými na zeleninu a luštěninami,

b) konzumací mořských produktů,

c) používáním soli obohacené jódem,

d) obohacováním potravy a potravinových doplňků jódem.

4. Ke stanovení jodového deficitu je třeba:

a) vyšetřování objemu štítné žlázy,

b) vyšetřování glykovaného hemoglobinu,

c) sledování hladiny TSH u novorozenců,

d) stanovení jodurie.

5. Nejvýznamnější příčinou rozvoje autoimunitní tyreoiditidy jsou:

a) cytotoxické T lymfocyty,

b) autoprotilátky,

c) hypotyreóza,

d) hypertyreóza.

6. K poškození nadledvin nedochází u autoimunitního polyglandulárního syndromu:

a) APS I. typu,

b) APS II. typu,

c) APS III. typu,

d) PAA.

7. Při subakutním zánětu štítné žlázy vyšetříme:

a) sedimentaci,

b) ultrazvuk štítné žlázy,

c) krevní obraz,

d) CT krku.

8. Při zjištění hypotyreózy na podkladě atrofie štítné žlázy:

a) podáváme hormony štítné žlázy,

b) podáváme kortikoidy,

c) sledujeme hladinu TSH,

d) není nutné dále kontrolovat ultrazvuk tyreoidey.

9. Metodou první volby v primární diagnostice tyreoidálního uzlu je:

a) scintigrafie techneciem,

b) sonografie s aspirační biopsií,

c) výpočetní tomografie,

d) scintigrafie radiojódem.

10. Nádorovým markerem u karcinomu štítné žlázy není:

a) karcinoembryonální antigen,

b) tyreoglobulin,

c) tyreotropin,

d) kalcitonin.

11. Radiojód 131I je:

a) alfa zářič,

b) beta zářič,

c) beta a gama zářič,

d) čistý gama zářič.

12. OctreoScan se nejčastěji používá v diagnostice:

a) diferencovaného papilárního karcinomu štítné žlázy,

b) medulárního karcinomu,

c) anaplastického karcinomu,

d) karcinoidu.

13. Prvním léčebným opatřením při nálezu vzdálených kostních metastáz tyreoidálního původu se strumou je:

a) provedení totální tyreoidektomie,

b) chemoterapie,

c) bohužel jen paliativní léčba,

d) léčba radiojódem.

14. Onemocnění štítné žlázy u diabetiků postihuje:

a) v průměru 5–10 % diabetiků,

b) v průměru 10–20 % diabetiků,

c) více muže než ženy,

d) více vyšší věkové skupiny než mladé jedince.

15. Porucha funkce štítné žlázy:

a) nemá vliv na kompenzaci diabetu,

b) zvyšuje labilitu kompenzace

c) mění dávku inzulínu potřebnou ke kompenzaci,

d) neovlivňuje hladinu glykémie nalačno.

16. Onemocnění štítné žlázy u gravidních diabetiček:

a) neovlivňuje průběh gravidity,

b) ovlivňuje kompenzaci diabetu,

c) ovlivňuje vývoj plodu,

d) neovlivňuje poporodní průběh.

17. U subklinické hypotyreózy je:

a) snížená hladina tyroxinu a normální hladina trijódtyroninu,

b) normální hladina tyroxinu a normální hladina trijódtyroninu,

c) snížená hladina tyroxinu a snížená hladina trijodtyroninu,

d) normální hladina tyroxinu a snížená hladina trijódtyroninu.

18. Při klinicky zjevné hypotyreóze se mění trvání svalové kontrakce a relaxace:

a) kontrakce se zrychluje a relaxace prodlužuje,

b) kontrakce se zrychluje a relaxace nemění,

c) kontrakce se zpomaluje a relaxace se nemění,

d) kontrakce a relaxace se zpomaluje.

19. Definitivní léčba tyreotoxikózy spočívá v:

a) totální tyreoidektomii (GB forma s EO) nebo lobektomii (toxadenom),

b) tzv. tyreosupresní léčbě radiojódem 131 I,

c) dlouhodobé léčbě tyreostatiky,

d) tzv. izohormonální léčbě podáváním tyreostatika a tyroxinu.

20. Korekční operace na tarzálních a okohybných svalech indikujeme:

a) až po eliminaci antigenních struktur štítné žlázy (TTE, event. ablaci zbytku radiojódem),

b) až po zklidnění tyreotoxikózy podáváním tyreostatika,

c) jen pod clonou vyšších dávek kortizonoidů,

d) jedině po izotopové léčbě pro tyreotoxikózu.

Řešení testu 7/2002

1a, 2b, 3c, 4c, 5a, 6d, 7c, 8d, 9abcd, 10abcd, 11c, 12d, 13abcd, 14abcd, 15c, 16d, 17c, 18d, 19abcd, 20ad.

Ohodnoťte tento článek!