Otázky k tématu Pneumologie

Vážení čtenáři,

představenstvo ČLK přidělilo testu Postgraduální medicíny v systému kontinuálního vzdělávání lékařů ocenění ve výši 8 kreditů, které získáte po jeho správném zodpovězení. Na odpovědním lístku označte odpověď, kterou považujete za správnou (nemusí být pouze jedna), a lístek odešlete na adresu redakce.

1. Na tuberkulózu umírá na světě v současné době ročně (podle údajů Světové zdravotnické organizace):

a) milión lidí,

b) 3 milióny lidí,

c) 5 miliónů lidí,

d) 6 miliónů lidí.

2. Hlavní epidemiologickou metodou zjišťování situace tuberkulózy v současné době u nás je:

a) úmrtnost,

b) nemocnost,

c) výskyt rezistence tuberkulózních bacilů na antituberkulotika,

d) počet infikovaných tuberkulózními bacily.

3. Tuberkulóza je infekční onemocnění způsobené také:

a) Mycobacterium avium,

b) Mycobacterium kansasii,

c) Mycobacterium africanum,

d) Mycobacterium smegmatis.

4. Základem pro stanovení diagnózy tuberkulózy dýchacího ústrojí jsou:

a) vyšetření tuberkulinové reakce, rtg hrudníku,

b) bakteriologické vyšetření, rtg hrudníku,

c) anamnéza, rtg hrudníku,

d) fyzikální vyšetření, rtg hrudníku.

5. Minimální délka trvání krátkodobého kontrolovaného režimu podávání kombinace antituberkulotik je:

a) 4 měsíce,

b) 6 měsíců,

c) 8 měsíců,

d) 12 měsíců.

6. Kandidóza:

a) je jen zřídka vyvolána kmeny jinými než Candida albicans,

b) patří mezi oportunní mykotické infekce,

c) často postihuje plíce imunokompetentních jedinců,

d) prokazuje se vyšetřením protilátek v séru.

7. Plísně rodu Aspergillus:

a) mohou vyvolávat bronchiální astma,

b) jsou in vivo rezistentní na amfotericin B,

c) způsobují nekrotizující pneumonii u imunosuprimovaných pacientů,

d) nevyskytují se v zevním prostředí.

8. Mimoplicními příznaky nebývá u těžce imunodeficientních pacientů doprovázena pneumonie, kterou způsobuje:

a) Pneumocystis carinii,

b) cytomegalovirus,

c) Toxoplasma gondii,

d) Cryptococcus neoformans.

9. Granulomatózní zánět při sarkoidóze umožňuje odlišit od EAA při vyšetření tekutiny získané při BAL charakteristický:

a) vzestup CD4+ T-lymfocytů,

b) pokles CD4+ T-lymfocytů,

c) vzestup CD8+ T-lymfocytů,

d) pokles CD 16+ 56+ NK buněk.

10. V osobní anamnéze nemocných s diagnostikovaným mnohočetným myelomem se často setkáváme s:

a) po řadu let recidivujícími pneumoniemi,

b) idiopatickou plicní fibrózou,

c) tromboembolickými komplikacemi,

d) bronchiálním astmatem.

11. K rozvoji plicní hypertenze dochází často u těch nemocných se systémovým onemocněním pojiva, kteří současně trpí:

a) glomerulonefritidou,

b) polyartritidou,

c) Raynaudovým fenoménem,

d) episkleritidou.

12. Nejčastější příčinou smrti nemocných trpících polymyozitodou/ /dermatomyozitidou je:

a) tromboembolická nemoc,

b) plicní fibróza,

c) pleuritida,

d) aspirační pneumonie.

13. 40letá astmatička, kuřačka, FEV1 80 % n. h., obtíže má 2x týdně, kdy užívá SABA, a tyto obtíže jí brání v běžných aktivitách. Má rovněž noční obtíže 3-4x měsíčně. Jde o:

a) intermitentní astma,

b) lehké perzistující astma,

c) středně těžké perzistující astma,

d) těžké perzistující astma.

14. 54letý kuřák, astmatik, FEV1 80% n. h., obtíže pouze při běhu, nikdy v klidu. Byl hospitalizován pro těžkou exacerbaci astmatu v minulém roce, která vyžadovala léčbu nárazovým podáním p.o. steroidu. Jde o:

a) intermitentní astma,

b) lehké perzistující astma

c) středně těžké perzistující astma,

d) těžké perzistující astma.

15. Löfgrenův syndrom je:

a) bilaterální hilová lymfadenopatie (BHL) + negativní tuberkulinový test (MX II) + nodózní erytém,

b) BHL + pozitivní MX II + nodózní erytém,

c) BHL + negativní MX II + teplota,

d) BHL + negativní MX II + uveitida.

16. Pro akutní průběh sarkoidózy svědčí:

a) kostní léze,

b) nodózní erytém,

c) změny v jizvách staršího data,

d) lupus pernio.

17. U nás i v USA je 4. nejčastějším typem výpotku v neselektované populaci výpotek:

a) tuberkulózní,

b) při plicní embolizaci,

c) parapneumonický,

d) nejasné etiologie.

18. Hematokrit je v hemotoraxu vyšší než:

a) 20 %,

b) 30 %,

c) 40 %,

d) 50 %.

19. Hlavní léčebná modalita u malobuněčného karcinomu plic je:

a) operace,

b) radioterapie,

c) chemoterapie,

d) imunoterapie.

20. U radikálně resekovaného nemalobuněčného karcinomu I. stadia zvyšuje pravděpodobnost dlouhodobého přežívání:

a) adjuvantní chemoterapie,

b) adjuvantní radioterapie,

c) imunoterapie,

d) žádná adjuvantní léčba nezvyšuje pravděpodobnost dlouhodobého přežívání.

Řešení testu 3/2003

1d, 2c, 3d, 4a, 5c, 6b, 7abd, 8acd, 9acd, 10abc, 11abc, 11abc, 12c, 13b, 14a, 15c, 16c, 17c, 18b, 19abd, 20c.

Ohodnoťte tento článek!