Ovoce a zelenina snižují výskyt mozkových příhod

Titulní obrázek

Metaanalýza osmi studií zjišťujících vliv stravy s vysokým obsahem ovoce a zeleniny na výskyt cévních mozkových příhod (CMP) prokázala, že tato zdravá strava snižuje riziko vzniku CMP. Studií se celkem zúčastnilo téměř 260 000 osob…

Za průměrnou dobu sledování 13 let u nich došlo ke 4917 CMP. V porovnání s těmi účastníky studie, kteří jedli méně než tři dávky ovoce a zeleniny denně, měli konzumenti 3 až 5 dávek relativní riziko CMP 0,89 a ti, kteří jedli více než pět dávek ovoce a zeleniny, měli relativní riziko dokonce 0,74. Ovoce a zelenina chránily před vznikem CMP jak ischemických, tak i hemoragických.

Lancet, 2006, 367, p. 320-326

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!