Paklitaxel v dose-dense režimu: účinnější léčba pokročilého karcinomu ovaria

Ovariální karcinom je jedním z nejhorších druhů malignit, co se týče prognózy a možností jejího léčebného ovlivnění. Ženy s pokročilým ovariálním karcinomem mají před sebou jen pár měsíců, maximálně let života.

Japonská studie fáze 3 nyní přináší povzbudivé výsledky: podání paklitaxelu v režimu „dose-dense“ v kombinaci s karboplatinou prodlužuje přežití bez recidivy i celkové tříleté přežití žen. Studie se zúčastnilo 631 žen s epiteliálním karcinomem ovaria, karcinomem vejcovodů či primárním peritoneálním karcinomem ve stadiu II až IV. Polovina žen byla léčena šesti cykly konvenční chemoterapie, tj. kombinací paklitaxelu v dávce 180 mg/m2 s karboplatinou vždy první den z 21 dní.

Druhá polovina byla léčena karboplatinou s paklitaxelem v režimu dose-dense, tedy celkově vyšší dávkou rozdělenou do tří infúzí (80 mg/m2 ve dnech 1, 8 a 15). V režimu dose-dense dosáhl medián přežití bez progrese 28 měsíců oproti 17,2 měsíce v kontrolní skupině a i celkové tříleté přežití bylo delší (72,1 % oproti 65,1 %). Ve skupině s režimem dosedense přerušovaly pacientky častěji předčasně léčbu kvůli toxickým nežádoucím účinkům, zvláště neutropenii a těžké anémii. Přesto však jsou výsledky studie zajímavé a zřejmě se promítnou do onkologické praxe.

The Lancet, 2009, 374, p. 1331–1338

Ohodnoťte tento článek!