Paklitaxelovým stentům zvoní hrana

Everolimusem potažené stenty druhé generace jsou lepší a bezpečnější v každodenní praxi než stenty potažené paklitaxelem. K tomuto závěru dospěla studie, jíž se zúčastnilo 1800 pacientů podstupujících perkutánní koronární intervenci v jednom kardiologickém centru.

Polovina z nich obdržela stenty potažené everolimusem, druhá polovina paklitaxelem. Primárním výstupem studie byl kompozit smrti ze všech příčin, infarktu myokardu a revaskularizace během jednoho roku po zákroku. Došlo k němu u 6 % nemocných s everolimusovým stentem a u 9 % nemocných se stentem paklitaxelovým (snížení relativního rizika o 31 %, p = 0,02). K tomuto rozdílu vedl nižší počet trombóz ve stentu, infarktů myokardu a revaskularizací cílové tepny. Na základě svých výsledků tak autoři doporučují přestat používat paklitaxelové stenty a nahradit je stenty everolimusovými.

The Lancet, 2010, 375, p. 201-209

Ohodnoťte tento článek!