Paracetamol snižuje imunologickou odpověď na očkování

Studie českých, belgických a švýcarských autorů dokázala nevhodnost preventivního podávání paracetamolu dětem po očkování. Do studie bylo zařazeno 459 zdravých českých dětí.

Polovina z nich byla preventivně léčena třemi dávkami paracetamolu v prvních 24 hodinách po každém podání desetivalentní vakcíny proti H. influenzae (PhiD-CV), podané spolu s hexavalentní vakcínou proti diftérii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, polioviru a H. influenzae typu B a perorální vakcíně proti lidskému rotaviru. Druhá polovina dětí byla léčena až při horečce. Ukázalo se, že horečka nad 39,5 °C byla vzácná (1 % v obou skupinách). Zvýšená teplota nad 38 °C byla méně častá v paracetamolové skupině než ve skupině kontrolní (42 % vs. 66 %). Zároveň však měly profylakticky léčené děti významně menší imunologickou odpověď na očkování a došlo u nich k menšímu vzestupu protilátek proti podaným antigenům, jejichž sérové koncentrace zůstaly nižší i po přeočkování.

The Lancet, 2009, 374, p. 1339–1350

Ohodnoťte tento článek!