Paricalcitol snižuje albuminurii u diabetiků

Paricalcitol (Zemplar) je analog kalcitriolu, který se používá v léčbě hyperparatyreózy. Firma Abott, jeho výrobce, nyní sponzorovala i mezinárodní studii VITAL, která přichází s nečekanými závěry. Paricalcitol účinně snižuje albuminurii u diabetiků.

Do studie bylo zařazeno 281 diabetiků 2. typu s mikroalbuminurií, kteří již byli léčeni inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory angiotenzinových receptorů. Třetina nemocných se po dobu 24 týdnů léčila paricalcitolem v dávce 1 mikrog/d, druhá třetina dávkou 2 mikrog/d a třetí třetina placebem. Poměr albuminurie k močovému kreatininu se na konci nejvíce snížil u nemocných léčených 2 mikrog paricalcitolu denně, a to o 20 %. U nemocných na 1 mikrog paricalcitolu denně to byl pokles o 14 %, oproti poklesu o 3 % ve skupině placebové. Nežádoucí účinky byly ve všech skupinách srovnatelné. Uvidíme, jestli se dočkáme paricalcitolu jako standardní léčby diabetické nefropatie.

The Lancet, 2010, 376, p. 1543-1551

Ohodnoťte tento článek!