Pasivní kouření zabíjí na celém světě

Pasivní kouření zabíjí na celém světě

Autoři rozsáhlé švédské studie spočítali, že pasivní kouření má za následek obrovské počty úmrtí ve všech zemích světa. Do analýzy zahrnuli údaje ze 192 zemí světa za rok 2004.

Zjistili, že pasivnímu kouření bylo vystaveno 40 % dětí a třetina dospělých nekuřáků. Expozice pasivnímu kouření způsobila 379 tisíc úmrtí na ischemickou chorobu srdeční, 165 tisíc úmrtí na pneumonie, 39 tisíc úmrtí na asthma bronchiale a 21 tisíc úmrtí na rakovinu plic. Celkově pasivní kuřáctví v roce 2004 zahubilo 603 tisíc lidí, což odpovídá 1 % světové mortality. Nejvíce na něj umíraly ženy, následované dětmi a muži. Co se týče nemocnosti, nejvíce negativně ovlivnilo pasivní kuřáctví děti mladší pěti let.

The Lancet, 2011, 377, p. 139–146

Ohodnoťte tento článek!