Pegylovaný interferon v léčbě melanomu

Zlepšit výsledky léčby maligního melanomu by mohl pegylovaný interferon alfa-2b. Výsledky mezinárodní studie podporované firmou Schering Plough naznačují jeho účinnost u 1256 nemocných po resekci melanomu stadia III.

Polovina z nich byla léčena pegylovaným interferonem alfa2b a polovina nemocných byla jen sledována. Medián délky léčby byl 12 měsíců a nemocní byli sledováni po dobu 3,8 roku. Čtyřletého přežití bez recidivy dosáhlo 45,6 % nemocných léčených interferonem oproti 38,9 % v observační skupině. Celkové přežití se však mezi skupinami nelišilo. Interferon měl časté nežádoucí účinky (únava, hepatotoxicita, deprese), kvůli kterým léčbu přerušilo 31 % nemocných.

The Lancet, 2008, 372, p. 117–126

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!