Pemetrexed – naděje pro nemocné s karcinomem plic

Mezinárodní studie prokázala účinnost pemetrexedu (Alimta Eli Lilly), antifolátového cytostatika v udržovací léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Studie se zúčastnilo 663 nemocných ve stadiu IIIB nebo IV, kteří byli bez progrese po čtyřech cyklech chemoterapie založené na platinových cytostaticích.

Dvě třetiny z nich byly léčeny pemetrexedem (v třítýdenních cyklech) a jedna třetina placebem až do progrese onemocnění. Všichni nemocní byli léčeni také vitamínem B12, kyselinou listovou a dexametazonem. Analýza ukázala, že pemetrexed prodloužil nejen dobu bez recidivy (4,3 měsíce oproti 2,6 měsíce v placebové skupině), ale i celkovou dobu přežití (13,4 měsíce oproti 10,6 měsíce v placebové skupině). Závažné nežádoucí účinky byly častější u pemetrexedu než u placeba (16 % vs. 4 %).

The Lancet, 2009, 374, p. 1432–1440

Ohodnoťte tento článek!