Pioglitazon v prevenci diabetu 2. typu

Studie ACT NOW sice prokázala, že pioglitazon snižuje pravděpodobnost přechodu poruchy glukózové tolerance do diabetu 2. typu, ale za relativně vysokou cenu: významný nárůst hmotnosti a periferní otoky. Studie se zúčastnilo 602 nemocných a doba sledování byla 2,4 roku.

Polovina z nich užívala pioglitazon, druhá polovina placebo. Každé tři měsíce jim autoři měřili lačnou glykémii a každý rok podstoupili orální glukózový toleranční test. Výsledky sledování hovořily jasně: roční incidence diabetu 2. typu dosáhla 2,1 % ve skupině pioglitazonové oproti 7,6 % ve skupině placebové. Pioglitazon tak snížil riziko vzniku DM2 o 72 %. V pioglitazonové skupině se dále polovina (48 %) nemocných vrátila k normální glukózové homeostáze oproti 28 % v placebové skupině (p < 0,001). Pioglitazon rovněž snížil diastolický krevní tlak, cholesterolémii a tloušťku intimy karotid. Nežádoucím efektem byl nárůst hmotnosti v pioglitazonové skupině, a to o 3,9 kg oproti 0,77 kg ve skupině kontrolní, podobně jako častější periferní edémy.

New Engl J Med, 2011, 364, p. 1104–1115

Ohodnoťte tento článek!