Plasmatický beta-amyloid a kognitivní funkce

Snížené sérové koncentrace plasmatického beta-amyloidu 42/40 jsou spojeny se zhoršováním kognitivních funkcí u seniorů. K tomuto závěru dospěla americká studie, která po devět let sledovala 997 seniorů (průměrný věk 74 let) žijících doma, kteří vstupně netrpěli demencí.

Autoři účastníkům pravidelně vyšetřovali plasmatické koncentrace beta-amyloidu a stanovovali modifikovaný test „Mini-Mental State Examination“. Ukázalo se, že senioři s nejnižšími koncentracemi beta-amyloidu měli nejvýraznější úbytek kognitivních funkcí (zhoršení za 9 let o 6,6 bodu). Výsledky byly stejné i po zohlednění potenciálně modifikujících faktorů a vyřazení nemocných s počínající demencí. Vztah mezi beta-amyloidem a kognitivními funkcemi byl nejsilnější u lidí s nízkou, tzv. kognitivní rezervou (nízké vzdělání, negramotnost, přítomnost APOEe4 alely), zatímco u lidí s vysokou kognitivní rezervou (alespoň středoškolské vzdělání, vysoká gramotnost, nepřítomnost APOEe4) nebyl tento vztah tak nápadný.

JAMA, 2011, 305, p. 261–266

Ohodnoťte tento článek!