Pneumologie v posledních letech. Cesta ke kořenům.

Pneumologie zaznamenala v posledních letech řadu zásadních proměn, které směřují k naplnění na západ od nás již téměř výhradně používaného názvu oboru: respirační medicína. Návratem ke kořenům je vlastně to, že základní lidský princip, pneuma – dýchání, je v současné době opět integrován a péče o respirační systém nabývá univerzálnějšího charakteru. Důsledkem je možnost větší specializace uvnitř odbornosti a zároveň velký přesah do jiných oborů cestou vstřebávání vědomostí z patofyziologie, imunologie, mikrobiologie, biologie a genetiky. Vnitřní specializace znamená možnost hlubšího zaměření na endoskopii (bronchoskopie a pleuroskopie), funkční vyšetřování, intenzívní pneumologii, pneumoonkologii, spánkovou medicínu, cytodiagnostiku nebo i tradiční ftizeologii. Přesah znalostí je potřebný směrem k intenzívní medicíně, zobrazovacím metodám, nutriční medicíně, rehabilitaci, ale i např. paliativní medicíně. Tímto směrem se rozvíjí náročnější, ale zároveň zajímavější příprava mladých pneumologů. Konečným cílem a vlastním produktem takové přípravy by měl být všestranný pneumolog, potřebný a nenahraditelný v nemocniční péči, stejně tak jako kvalitní ambulantní specialista, na něhož se spontánně obracejí praktičtí lékaři i lékaři jiných odborností. Názor pneumologa je zásadní při řešení obstrukčních plicních procesů jako CHOPN a bronchiální astma, respiračních zánětů včetně pneumonie, nitrohrudních nádorů i traumat hrudníku. Pneumolog je partnerem při péči o různé typy respirační insuficience, a to od jejího vzniku až po řešení následků a komplikací. Pneumolog také zůstává rozhodujícím odborníkem pro prevenci, diagnostiku a dispenzarizaci tuberkulózy – infekce, která bude naši civilizaci ohrožovat ještě dlouhá léta. Ve všech těchto pozicích je nutno s pneumologem počítat a záleží na pracovním nasazení, schopnostech a morálních vlastnostech jednotlivých odborníků samotných, jak bude moderní pneumologie lékařskou komunitou i laickou veřejností vnímána.
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Ohodnoťte tento článek!