Pneumologové a evropská kampaň Dýchej čistý vzduch v roce 2014

V roce 2014 vyhlásila pacientská složka European Lung Foundation (ELF) Evropské respirační společnosti (ERS) kampaň Breathe Clean Air – Dýchej čistý vzduch. Čeští pneumologové se oficiálně přidali k této aktivitě na II. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti a v rámci kampaně byla laická veřejnost informována o nárůstu plicních nemocí, souvislostech jejich vzniku, možné prevenci a časné léčbě. Pneumologové dali najevo, že hodlají bojovat za zlepšení zdravotního stavu populace. Zdůraznili, že rakovina plic, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), astma a další respirační choroby v České republice zabíjejí ročně více než 10 000 lidí. Tato onemocnění jsou a budou i nadále příčinou každého 5. úmrtí na světě. Roste počet pacientů s CHOPN, astmatiků a alergiků, lidí trpících spánkovými poruchami či idiopatickou plicní fibrózou a významně se zvyšuje výskyt rakoviny plic u žen. Extrémně stoupají respirační infekce a doposud není vyřešen problém tuberkulózy. V rámci kampaně se pneumologové obraceli i na autority zdravotnictví a politické činitele s cílem zasazovat se o zlepšení znečištěného ovzduší, větší kontrolu a zdanění tabákových výrobků či zvýšení investic do biomedicínského výzkumu pro boj s chronickými plicními nemocemi.
Argumentace probíhala také prostřednictvím rozeslané publikace Zdraví plic v Evropě, která vznikla za podpory České aliance proti chronickým respiračním onemocněním. Kniha přináší varovná data o evropské populaci, v níž ročně zemře na plicní nemoci 600 000 osob. Více než polovina těchto úmrtí je způsobena rakovinou plic nebo CHOPN. Počet hospitalizací z důvodu respiračních chorob dosahuje v Evropě kolem šesti miliónů. Respirační nemoci znamenají pro evropské země obrovskou ekonomickou zátěž a náklady na léčbu přesahují 380 miliard eur, z toho rakovina plic a CHOPN stojí přes 200 miliard eur. V České republice se tato data jen odhadují. Nejčastější rizikový faktor vzniku respiračních chorob je kouření, a to jak aktivní, tak pasivní. Následkem užívání tabáku každoročně zemře 700 000 Evropanů, z toho 18 000 Čechů. Ve světě zemře každoročně přes 600 000 nekuřáků v důsledku pasivního kouření. V tuzemsku je vystaveno kouření v domácnosti nebo na pracovišti přes 20 % občanů. Rizikem je i špatné ovzduší a nezdravé pracovní prostředí. Odhadem 15–20 % všech případů astmatu u dospělých souvisí s pracovním prostředím. Vystavení částicím, plynům, zplodinám nebo kouři na pracovišti je příčinou 15 % všech případů nádorových onemocnění respiračního traktu u mužů a 5 % u žen.
Další formou kampaně byla popularizace spirometrie jako možnosti časné diagnostiky plicních nemocí. Bylo provedeno 1071 měření spirometrie na volných prostranstvích. Podle počtu vyšetření to bylo ve městech Olomouc, Brno, Praha, Ostrava, Plzeň, Ústí n. L. a Zlín. U 18 % vyšetřených byl zjištěn patologický nález, což dokumentuje poddiagnostikovanost plicních nemocí v běžné populaci. Celá aktivita vyvrcholila připomenutím Světového dne CHOPN s tradičním sloganem Česko dýchej a uspořádáním tiskové konference o CHOPN. O CHOPN byl uspořádán také seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s názvem: CHOPN – novodobá epidemie 21. století, který se uskutečnil 20. listopadu 2014.
Celá kampaň Dýchej čistý vzduch byla v roce 2014 prezentována formou 208 mediálních výstupů v celostátních rozhlasových a televizních stanicích, regionálních rozhlasech, v mnoha novinách a časopisech. Ohlas na všechny medializované informace lze těžkou odhadnout, ale Česká pneumologická a ftizeologická společnost spolu s Českou aliancí proti chronickým respiračním onemocněním považují i do budoucna za svou morální povinnost na všechny problémy spojené s respiračními nemocemi poukazovat a prosazovat zájmy občanů, kteří jimi trpí nebo jsou jimi ohroženi.

O autorovi| Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Ohodnoťte tento článek!