Po odchodu do důchodu se lidé cítí zdravější

Francouzští autoři zjistili, že po odchodu do důchodu se lidé subjektivně začnou cítit zdravější. Autoři sledovali pocit subjektivního zdraví u téměř 15 000 zaměstnanců Francouzské národní společnosti pro plyn a elektřinu až sedm let před a sedm let po odchodu do důchodu.

Zjistili, že pocit špatného zdraví narůstal se vzrůstajícím věkem. Mezi rokem před odchodem do důchodu a rokem po něm však odhadnutá prevalence subjektivního špatného zdraví klesla z 19 % na 14 %, což odpovídalo zlepšení zdraví „omládnutím“ o 8 až 10 let. Pozitivní vliv odchodu do důchodu na zdraví byl významný u mužů i žen, i napříč různými pracovními pozicemi.

Tento efekt byl nejmarkantnější u zaměstnanců pracujících ve špatných podmínkách, naopak zcela chyběl u lidí s vysokým postavením a spokojených se svou prací. Na základě svých výsledků autoři doporučují upravit pracovní podmínky pro starší zaměstnance s cílem zvýšit jejich možnosti uplatnění na trhu práce.

The Lancet, 2009, 374, p. 1889–1896

Ohodnoťte tento článek!