Pohlaví dárce ledviny ovlivňuje výsledek transplantace

Inkompatibilita v H-Y antigenu podle basilejských odborníků významně ovlivňuje výsledek transplantace ledviny. Autoři analyzovali data o téměř 200 000 příjemců renálních kadaverózních štěpů, kteří byli operováni v letech 1985–2004.

Statistická analýza ukázala, že ke ztrátě štěpu došlo významně častěji u ledvin darovaných ženou než mužem, a to po roce i po deseti letech (p < 0,001). Naopak příjemkyně ledviny si darovaný štěp dokázaly častěji udržet než příjemci. Nejhorší výsledky měly ty transplantace, během nichž byla mužská ledvina implantována ženě. V takovém případě bylo významně zvýšeno riziko odhojení štěpu během prvního roku (o 8 %) i následujících devíti let (o 6 %). Inkompatibilita v H-Y jako minoritním histokompatibilitním antigenu tedy imunologicky ovlivňuje přežití renálního štěpu, podobně jako je tomu i u transplantace hematopoetických kmenových buněk.

The Lancet, 2008, 372, p. 49–53

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!