Pohybem proti demenci

Australská studie prokázala, že fyzická aktivita zlepšuje kognitivní funkce. Randomizované studie se zúčastnilo 170 dospělých starších 50 let, kteří subjektivně trpěli poruchami paměti, ale nesplňovali kritéria demence.

Polovina zúčastněných podstoupila šestiměsíční domácí program sportovní aktivity; kontrolní polovina podstoupila jen jednorázovou edukaci. Hlavním sledovaným výstupem byla změna skóre hodnotícího kognitivní funkce při Alzheimerově nemoci po 18 měsících. Statistická analýza ukázala, že zatímco u kontrolní skupiny sledované skóre pokleslo o 1,04 bodu, v intervenční skupině se zvýšilo o 0,26 bodu. Rovněž se mírně zlepšily testy na krátkodobou paměť. Uvedené rozdíly sice nebyly velké, ale statistické významnosti dosáhly.

JAMA, 2008, 300, p. 1027–1037Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!