Pomáhají parametry obezity zhodnotit kardiovaskulární riziko?

Rozsáhlá britská studie přichází se zajímavými závěry: hodnocení body mass indexu (BMI), obvodu pasu a poměru obvodu pasu a boků u nemocných nezlepšuje predikci kardiovaskulárního rizika u těch nemocných, u nichž již máme k dispozici hodnoty krevního tlaku, krevních lipidů a údaje o anamnéze diabetu.

Autoři provedli metaanalýzu 58 studií, jež zahrnuly téměř 230 000 lidí ze 17 zemí světa. Autoři zkoušeli různé varianty regresní analýzy, ale po zohlednění konvenčních rizikových parametrů (systolický krevní tlak, anamnéza diabetu, celkový cholesterol a HDL-cholesterol) nepřinesly údaje o BMI a obvodech pasu a boků žádné zpřesnění v určení kardiovaskulárního rizika jednotlivých osob.

Ohodnoťte tento článek!