Porovnání léčebných strategií u Crohnovy nemoci

Pro nemocné se středně těžkou až těžkou formou Crohnovy nemoci je nejúčinnější léčbou infliximab. Potvrdila to mezinárodní studie SONIC, jíž se zúčastnilo 508 nemocných, kteří dosud nebyli léčeni imunosupresivní či biologickou léčbou.

Nemocní byli randomizováni na skupinu léčenou infliximabem i. v. a placebem p. o., skupinu léčenou azathioprinem p. o. a placebem i. v. a na skupinu léčenou kombinací infliximabu a azathioprinu. Po 26 týdnech sledování dosáhlo klinické remise bez podávání kortikoidů 57 % nemocných léčených kombinací v porovnání s 44 % nemocných léčených jen infliximabem a 30 % nemocných léčených samotným azathioprinem. Podobně to vypadalo i 50. týden léčby. Srovnatelné trendy byly patrné, i co se týče hojení slizničních defektů. Léčba infliximabem byla bezpečná, neboť závažných infekcí bylo paradoxně nejvíce ve skupině léčených samotným azathioprinem.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 1383-1395

Ohodnoťte tento článek!