Postgraduální akademie se věnovala pediatrii, především potravinovým alergiím u dětí

Poslední akce Postgraduální akademie v tomto roce byla věnována pediatrii. V souvislosti s plánovaným vydáním nového knižního titulu Mladé fronty a. s., edice Postgraduální medicíny, s názvem Potravinová alergie a intolerance, který vzniká pod edičním vedením MUDr. Mar tina Fuchse, se totiž 15. 12. 2015 v Erbia Congress Centrum, budova City Tower, uskutečnilo sympozium věnované této problematice.
Alergie a její projevy se v dnešní době staly břemenem v životě jednotlivce i celé společnosti. Evropská akademie alergologie a klinické imunologie spočítala, že alergií je v Evropě postiženo 150 miliónů lidí všech věkových skupin; alergie se tak zařadila nejen mezi neinfekční chronická onemocnění, ale i mezi příčiny náhlých úmrtí v alergickém šoku. Do popředí příčin alergií se v současnosti dostala alergie potravinová, která je také hlavním důvodem šokových reakcí. Reakce na potravinu však nemusí být pouze specifickou odpovědí našeho imunitního systému, ale také projevem potravinové nesnášenlivosti – intolerance.
Všem těmto otázkám byl věnován program – jeho odborným garantem byl právě autor knihy, MUDr. Martin Fuchs. Ten sympozium svou přednáškou „Potraviny – imunologické pasti kladené malým dětem“ zahájil. Následovaly příspěvky MUDr. Veroniky Horákové „Očkování, stále více otázek než odpovědí“ a a MUDr. Pavla Frühaufa „Autista v ordinaci dětského gastroenterologa“. Odpolední blok zahájil prof. MUDr. Petr Pohunek tématem „Pneumologické minimum pro pediatry (pro maximum znalostí)“ a příspěvkem „Jsou metabolické vady stále ještě pediatrickou Popelkou?“ pokračoval doc. MUDr. Tomáš

Honzík, Ph. D. Program pak zakončila MUDr. Simona Bělohlávková, koordinátorka projektu DAFALL (Databáze potravinové alergie), přednáškou „Potraviny – imunologické pasti kladení malým dětem“.

Postgraduální akademie Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Postgraduální akademie pokračuje dalšími odbornými sympozii i v roce 2016. Těšit se můžete na vakcinologický seminář či sympozium věnované diabetes mellitus a endokrinologické tématice. Více informací a přihlášky na další akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz

Šéfredaktorka Postgraduální medicíny MUDr. Michaela Lízlerová
Doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph. D.
MUDr. Martin Fuchs
MUDr. Veronika Horáková

Ohodnoťte tento článek!