Postgraduální kurz

Kurz je určen pro praktické lékaře, internisty a kardiology.

Datum konání:Sobota, 19. října 2002

Místo konání:Děkanát 3. LF UK

Burianova posluchárna

Ruská 80

Praha 10

Koordinátor: Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

Adresa pro zasílání přihlášek:

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

Kardiocentrum – III. interní – kardiologická klinika 3. LFUK a FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Tel.: 02/671 62 70 00, tel. + fax.: 02/6716 2621

e-mail: gregor@fnkv.cz

PROGRAM

8,30 – 9,00 Registrace

9,00 – 9,10 Úvod (P. Gregor)

9,10 – 10,00 Dušnost (P. Gregor)

10,10 – 11,15 Bolesti na hrudi (P. Widimský)

11,15 – 12,00 Otoky dolních končetin (R. Špaček)

12,00 – 12,35 Přestávka na oběd

12,35 – 13,35 Palpitace a synkopy (D. Heřman)

13,40 – 14,40 Patologická EKG křivka u asymptomatického pacienta a u extrakardiálních onemocnění (M. Herold)

14,40 – 15,00 Občerstvení

15,00 – 16,00 Šokové stavy (R. Jirmář)

15,50 – 16,30 Horečka, subfebrilie v kardiologii (P. Gregor)

16,30 – 17,00 Dif. dg. šelestů v kardiologii (P. Gregor)

17,00 Závěr kurzu

Ohodnoťte tento článek!