Pražské herniologické dny 2015

Operace kýly je v České republice stejně jako v Evropě nejčastější chirurgickou operací – ročně je operováno více než 35 tisíc nemocných s touto diagnózou. Operovat lze laparoskopicky či zevním řezem, přičemž volba nejvýhodnější operace vyžaduje důkladné zvážení a odborné znalosti.
MeDitorial, s. r. o., a Mladá fronta Events & Congresses uspořádaly ve dnech 21.–22. května 2015 v Praze v prostorách hotelu Ambassador – Zlatá Husa a Nemocnice Na Františku odbornou konferenci k tomuto tématu – Pražské herniologické dny 2015, s podtitulem Plastika tříselné kýly otevřené vs. laparoskopické přístupy. Záštitu nad akcí převzaly Česká chirurgická společnost, Česká herniologická společnost (ČHS) – sekce European Hernia Society (EHS) a Herniologická sekce České chirurgické společnosti.
Po úvodu MUDr. Adolfa Gryga, CSc., předsedy ČHS, zazněly v odborném programu přednášky MUDr. Tomáše Bureše, 1. místopředsedy ČHS, člena poradního sboru výboru EHS (Problematika tříselné kýly), MUDr. Marka Buriana z Nemocnice Na Františku (Praktické aspekty laparoskopického řešení ingvinální hernie), MUDr. Lukáše Kohoutka, 2. místopředsedy ČHS (Kýly v číslech – statistická data v ČR), Macieje Śmietańskeho, M. D., Ph. D., z polského Gdaňsku, člena výboru EHS zodpovědného za vědu a výzkum (volné téma), prof. MUDr. Stanislava Czudka, CSc., lektora Evropského institutu pro telechirurgii ve Štrasburku (Kýla na kolečkách – o kazuistice obrovské skrotální kýly) a MUDr. Petra Bystřického z Centra pro řešení kýly nemocnice Písek (Operation Hernia – česká mise EU v Africe).
Druhý den konference byl věnován pasivnímu workshopu, v rámci kterého účastníci prostřednictvím živého přenosu z Nemocnice Na Františku do konferenčního sálu sledovali jednotlivé operace, s možností komunikace s operatéry, kterými byli prof. MUDr. Stanislav Czudek, CSc., a MUDr. Lukáš

Kohoutek v prvním sále a Maciej Śmietański, M. D., Ph. D., a MUDr. Marek Burian v sále druhém.
Audiovizuální způsob komunikace mezi operatérem, lékaři přihlížejícími na sále a ostatními lékaři mimo operační sály byl všemi účastníky velmi kladně hodnocen a spojení teoretické části s náhledem do problematiky, následnou diskusí mezi jednotlivými odborníky a praktické části s operativou naživo v průběhu konference splňovalo vysoká kritéria chirurgických akcí.

Ohodnoťte tento článek!