Představeny Novinky v kardiologii 2015

Edukační publikaci reflektující současný dynamický vývoj kardiologie s názvem Novinky v kardiologii 2015, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta, a. s., edice Postgraduální medicíny, představili 25. 5. 2015 na XXIII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně její recenzent, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., a editor, prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Pro větší přehlednost je kniha rozdělena do pěti částí. První z nich je věnována novým doporučením Evropské kardiologické společnosti, prezentovaným v září 2014 v Barceloně.
Druhým zásadním tématem je ischemická choroba srdeční včetně aktuálního pohledu na strategii antiagregační léčby po infarktu myokardu s využitím nových molekul. Opominuta není ani praktická otázka pohledu na ambulantní léčbu pacienta po infarktu myokardu, včetně léčby hyperlipoproteinémií a chirurgické revaskularizace.
Protože v posledním roce došlo k výraznému rozvoji kombinované léčby hypertenze, je této významné části kardiologie věnována třetí část publikace.
Jednou z nejvíce diskutovaných oblastí kardiologie, s výrazným přesahem do dalších oborů, je tromboembolismus. Autoři podávají aktualizovaný přehled indikace nových perorálních antikoagulancií (NOAC) u pacientů s fibrilací síní. Z tohoto pohledu je významná také kapitola o zásadní změně přístupu ke kardioverzi fibrilace síní. Nechybí ani problematika žilní trombózy a plicní embolizace. Již tradičně je zařazen i pohled neurologa na ambulantní péči o pacienty po cévní mozkové příhodě.
Srdeční selhání spolu s hypertenzí, diabetem a obezitou patří mezi kardiovaskulární epidemie třetího tisíciletí. Proto nemohl být opomenut komplexní pohled na tuto problematiku včetně hemodynamických podpor a perspektiv destinační terapie.
V současné době je v České republice léčeno přibližně 25 tisíc dospělých pacientů s vrozenými srdečními vadami. Díky komplexní péči v dětském věku, která zahrnuje nejenom chirurgické řešení, ale i kvalitní ambulantní sledování, existuje předpoklad, že během následujících 20 let bude počet těchto pacientů dvojnásobný. Proto je této problematice věnována poslední část knihy, stejně tak jako managementu vzácných onemocnění a novinkám v léčbě plicní arteriální hypertenze.
V celé publikaci autoři kladli důraz na praktické aspekty, které umožní přístup k aktuální problematice mladým lékařům v přípravě k atestaci, kardiologům a internistům v terénní praxi a všem zájemcům o obor.

Ohodnoťte tento článek!