představila Novinky v pneumologii

Postgraduální akademie

Postgraduální akademie, společný projekt ČLK a časopisu Postgraduální medicína z vydavatelství Mladá fronta a. s., divize Medical Services, v oblasti celoživotního vzdělávání, pokračovala v červnu další vzdělávací akcí – odborným sympoziem Novinky v pneumologii, které se konalo 24. 6. 2015 v Žižkovské věži v Praze a jehož odborným garantem byla prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Pneumologie zaznamenala v posledních letech řadu zásadních proměn. Jejich důsledkem je možnost větší specializace uvnitř odborností souběžně s velkým přesahem do jiných oborů prostřednictvím vstřebávání poznatků z patofyziologie, imunologie, mikrobiologie, biologie a genetiky. Role pneumologie je zcela zásadní při řešení obstrukčních plicních procesů, jakými jsou CHOPN a bronchiální astma, respiračních zánětů včetně pneumonie, nitrohrudních nádorů i traumat hrudníku. Pneumolog je také rozhodujícím odborníkem pro prevenci, diagnostiku a dispenzarizaci tuberkulózy, která bude naši civilizaci ohrožovat ještě dlouhý čas. V souvislosti s pneumologií nelze nezmínit karcinom plic – nejčastější příčinu úmrtí na zhoubný nádor. Ukazuje se, že významným přínosem pro léčbu pacientů s tímto onemocněním může být imunoterapie, i když v této oblasti zůstává mnoho nezodpovězených otázek a nové léčebné postupy, které posilují imunitní systém v boji proti rakovině plic, jsou předmětem probíhajících výzkumů.
Těmto tématům se věnovali i přednášející – prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (Karcinom plic v roce 2015), MUDr. Viktor Kašák (Asthma bronchiale v roce 2015), doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph. D., (Intersticiální plicní procesy v roce 2015), MUDr. Zuzana Perná (Výsledky léčby závislosti na tabáku), prof. MUDr. Miloslav

Marel, CSc. (Chronická obstrukční plicní nemoc v roce 2015) a MUDr. Jiří Wallenfels (Tuberkulóza v České republice a ve světě).

Akce je evidována v centrálním registru ČLK a hodnocena pěti kredity. Více informací a přihlášky na uvedené akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz.

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
MUDr. Zuzana Perná

Ohodnoťte tento článek!