Příloha Seznam v článku zmíněných léků užívaných při léčbě PN a při jejích komplikacích – dělení podle generických názvů

Generický název Výrobní název Hlavní účinek

Amantadin hydrochlorid Viregyt K Antiparkinsonikum – glutamátový antagonista

Amantadin sulfát PK-Merz Infusion, PK-Merz tbl. Antiparkinsonikum – glutamátový antagonista

Benzatropin Apo-benztropin tbl. Antiparkinsonikum – anticholinergikum

Biperiden Akineton inj., Akineton tbl. Antiparkinsonikum – anticholinergikum

Bromokriptin Medocriptine tbl., Parlodel tbl., Serocriptine tbl. Antiparkinsonikum – agonista dopaminu

Citalopram Seropram tbl., Seropram inj., Citalec tbl. Antidepresívum

Diethazin Deparkin tbl. Antiparkinsonikum – anticholinergikum

Dihydroergokriptin Almirid tbl. Antiparkinsonikum – agonista dopaminu

Domperidon Motilium tbl. Prokinetikum trávicí trubice

Entakapon Comtan tbl. Antiparkinsonikum – inhibitor COMT

Fludrokortizon Fludrocortison tbl. Mineralokortikoid

Fluoxetin Deprex tbl., Portal tbl. Antidepresívum

Fluvoxamin Fevarin tbl. Antidepresívum

Klonazepam Rivotril inj., Rivotril tbl. Anxiolytikum

Klozapin Leponex tbl., Clozapin-Desitin Neuroleptikum atypické

L-DOPA a benserazid Madopar tbl. Antiparkinsonikum – prekurzor dopaminu

L-DOPA a karbidopa Nakom mitte tbl. Antiparkinsonikum – prekurzor dopaminu

L-DOPA a karbidopa Nakom tbl. Antiparkinsonikum – prekurzor dopaminu

L-DOPA a karbidopa Sinemet CR 125 tbl., Sinemet CR 250 tbl. Antiparkinsonikum – prekurzor dopaminu

L-DOPA a karbidopa Isicom 250 tbl. Antiparkinsonikum – prekurzor dopaminu

L-DOPA a benserazid Madopar HBS tbl. Antiparkinsonikum – prekurzor dopaminu

L-DOPA a karbidopa Isicom 100 tbl. Antiparkinsonikum – prekurzor dopaminu

Melperon Buronil tbl. Neuroleptikum

Metylfenidát Ritalin tbl. Psychostimulans

Midodrin Gutron tbl. Alfa-sympatomimetikum

Paroxetin Seroxat tbl. Antidepresívum

Pergolid Permax Antiparkinsonikum – agonista dopaminu

Pramipexol Mirapexin Antiparkinsonikum – agonista dopaminu

Procyklidin Kemadrin Antiparkinsonikum – anticholinergikum

Selegilin Sepatrem tbl., Niar tbl., Jumex tbl. Antiparkinsonikum – inhibitor MAO-B Apo-seleg tbl., Ratiopharm-selegilin tbl.

Sertralin Zoloft Antidepresívum

Tiaprid hydrochlorid Tiapridal tbl., Tiapridal inj. Neuroleptikum atypické

Ohodnoťte tento článek!