PRIMÁRNÍ ŘASINKY BYLY POKŘTĚNY NA JEVIŠTI

Herečky Iva Janžurová a Jana Paulová byly kmotrami nové monografie v oblasti základního výzkumu v medicíně, kterou vydala Mladá fronta, a. s., v edici Postgraduální medicíny.

Ve dnech 19.–20. listopadu proběhlo v Praze 23. onkologicko-urologické sympozium a 19. mammologické sympozium. Kromě odborného programu byl pro účastníky přichystán i slavnostní společenský večer v divadle Kalich. Přítomní účastníci sympozií i hosté nejprve zhlédli inscenaci francouzské komedie „Sbohem, zůstávám!“, ve které v hlavních rolích doslova zářily Jana Paulová a Iva Janžurová. Bonusem večera pak byl křest, ve kterém obě herečky, ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., primářka Onkologické kliniky 1. LF UK a TN prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., a zástupkyně knižní redakce Medical Services přijali role kmotrů nové publikace. Přivítána na cestě ke svým čtenářům tak byla monografie „Primární řasinky“, jejímž autorem je doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph. D., z Onkologické kliniky 1. LF UK a TN.
První monografie na téma primárních řasinek v naší literatuře je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí. Obecná část se zabývá historickým vývojem názorů na primární řasinky, klasifikací řasinek, stavbou, funkcemi, cyklickou tvorbou primárních řasinek ve vztahu k buněčnému cyklu, významem poruch primárních řasinek v nádorové biologii a některých multiorgánových syndromech. Speciální část je – pro přehlednost a rychlou orientaci – rozdělena do kapitol podle jednotlivých orgánových soustav, které se zabývají primárními řasinkami příslušných typů buněk za fyziologických podmínek a při patologických stavech. Cílem monografie je poskytnout přehled základních poznatků o primárních řasinkách, a současně povzbudit čtenáře ve studiu primárních řasinek v jeho vlastním oboru biologie nebo medicíny.

Ohodnoťte tento článek!