Přístup radiální tepnou: moderní směr v koronarografii

Multicentrická studie RIVAL sledovala, který z možných přístupů (přes femorální či radiální tepnu) je lepší při perkutánní koronární intervenci (PCI). Studie se zúčastnilo 7021 nemocných s akutním koronárním syndromem, kteří byli léčeni ve 158 nemocnicích z 32 zemí světa.

Polovina z nich podstoupila PCI radiálním a polovina femorálním přístupem. Primárním výstupem studie byl kompozit úmrtí, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a závažného krvácení. Došlo k němu u 3,7 % ve skupině radiálního přístupu a u 4,0 % nemocných ve skupině přístupu femorálního. Tento rozdíl sice statisticky významný nebyl, ale radiální přístup měl významně méně krvácivých komplikací v místě vpichu a méně častou tvorbu aneuryzmat.

The Lancet, 2011, 377, p. 1409-1420

Ohodnoťte tento článek!