Profil genové exprese předpoví prognózu karcinomu prsu

Rotterdamští vědci prokázali, že analýzou genové exprese lze u nemocných s karcinomem prsu identifikovat ty jedince, kteří mají vysoké riziko vzniku distálních metastáz…

Pomocí genových čipů analyzovali autoři studie 286 vzorků karcinomu prsu nemocných žen, které měly negativní axilární uzliny. Autorům se podařilo identifikovat 76-genový profil, který dokázal předpovědět vznik distálních metastáz v dalších 5 letech, a to ve skupině premenopauzálních i postmenopauzálních žen a také u žen, které měly nádor o velikosti 1020 mm. Autoři vidí velkou výhodu v možnosti identifikovat ženy s malým rizikem distálních metastáz, u nichž by pak bylo možné zvolit méně agresivní léčebný přístup.

Lancet, 2005, 365, p. 671-679

MUDr. Eliška Potluková

Výběr a překlad

Ohodnoťte tento článek!