Prokalcitonin pomůže snížit spotřebu antibiotik na JIP

Francouzsko-německá studie zjistila, že s pomocí stanovení sérového prokalcitoninu by bylo možné snížit spotřebu antibiotik na nechirurgických jednotkách intenzívní péče (JIP).

Randomizované studie se zúčastnilo 311 kriticky nemocných, jejichž antibiotická léčba se řídila sérovou koncentrací prokalcitoninu, a 319 kontrolních nemocných, kteří byli léčeni standardním způsobem. Všichni nemocní měli suspektní bakteriální infekci. Hlavními výstupy studie byla mortalita po 30 dnech a počet dní na antibiotické léčbě.

Zatímco mortalita byla v obou skupinách srovnatelná (21,2 % v prokalcitoninové vs. 20,4 % v kontrolní skupině), mezi skupinami byl významný rozdíl, co se týče dní na antibiotické léčbě. Nemocní v prokalcitoninové skupině dostávali antibiotika v průměru 11,6 dne, zatímco nemocní kontrolní 14,3 dne (rozdíl 2,7 dne, p < 0,0001). Léčba řízená prokalcitoninem by tak mohla pomoci snížit výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů.

The Lancet, Early Online Publication, 23 January 2010, doi:10.1016/S01406736(09)61879-1

Ohodnoťte tento článek!