Proteinurie jako prediktor prognózy

Dosud byl systém stagingu chronických renálních onemocnění založen hlavně na odhadnuté rychlosti glomerulární filtrace (eGFR). Autoři rozsáhlé americké studie nyní tvrdí, že nezávislým negativním prognostickým ukazatelem u nefrologických nemocných je proteinurie.

K tomuto závěru došli analýzou údajů o více než 920 tisících dospělých, kteří měli alespoň jednou stanovený sérový kreatinin a proteinurii a kteří při zařazení do studie nebyli dialyzováni. Nemocní, kteří měli normální nebo lehce sníženou eGFR (nad 60 ml/min/1,73 m2) a přitom měli těžkou proteinurii stanovenou měřícím proužkem, měli více než dvojnásobnou mortalitu než nemocní se středně sníženou eGFR, ale bez proteinurie. Podobné výsledky vyšly, i pokud byla proteinurie stanovena poměrem albuminu a kreatininu. Proteinurie byla spojena nejen s vyšší mortalitou, ale i s akutním infarktem myokardu, renálním selháním vyžadujícím dialýzu a zdvojnásobením sérové koncentrace kreatininu.

JAMA, 2010, 303, p. 423-429

Ohodnoťte tento článek!