Protialkoholní intervence na urgentním příjmu

Londýnští specialisté se zaměřili na to, zda má protialkoholní intervence smysl u osob přicházejících v podnapilém stavu na urgentní příjem…

Po dobu jednoho roku sledovali skupinu 600 lidí, kterým nabídli přímo na příjmu tištěné informace týkající se problémů s alkoholem. Polovině z nich rovnou domluvili termín u specialisty. Po 12 měsících se ukázalo, že lidé, jimž bylo přímo domluveno setkání s psychoterapeutem, pili méně než lidé, kteří pouze obdrželi informace (57 jednotek alkoholu za týden oproti 71 jednotkám). Také vyšlo najevo, že osoby z intervenční skupiny se méně často vracely na urgentní příjem (1,2 oproti 1,7 návštěvy). Autoři na základě své studie doporučují aktivní přístup k lidem ohroženým alkoholismem. Může tak být dosaženo i snížení finančních nákladů na léčbu.

Lancet, 2004, published online September 28

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!