První dítě ze zmraženého ovaria

Bruselským gynekologům se jako prvním na světě podařilo dovést oplodnění ženského vajíčka získaného ze zmražené ovariální tkáně až do konce – tedy k narození zdravého dítěte…

Jednalo se o pacientku, která prodělala v roce 1997 chemoterapii a radioterapii jako léčbu Hodgkinova lymfomu ve IV. stadiu. Tehdy jí byla odebrána tkáň vaječníku (pět bioptických vzorků 12-15 mm dlouhých a 5 mm širokých) a zmražena při -200 °C v tekutém dusíku. Po léčbě došlo k selhání ovariálních funkcí a pacientka byla hormonálně substituována. O čtyři roky později, kdy již bylo zřejmé vyléčení z Hodgkinova lymfomu, se žena rozhodla otěhotnět. Lékaři jí laparoskopicky implantovali rozmraženou ovariální tkáň zpět do těla. Za pět měsíců po této ortotopické autotransplantaci se funkce vaječníku obnovila a žena měla pravidelné ovulační i menstruační cykly. Vznik corpus luteum byl potvrzen i při kontrolní laparoskopii. Za 11 měsíců po reimplantaci žena fyziologickým způsobem otěhotněla a ve svých 32 letech porodila zdravou holčičku. Autoři studie uvádějí, že na základě tohoto úspěchu by možnost kryoprezervace ovariální tkáně měla být nabídnuta všem mladým ženám, u nichž je diagnostikováno maligní bujení. Zároveň se však naskýtají další nedořešené otázky: je možné, že se takto mohou zpět do vyléčeného organismu zavléci maligní buňky? Nehrozí nebezpečí zneužívání popsané metody ženami k posunování menopauzy a prodlužování fertilního věku?

Lancet, 2004, 364, p. 1305-1410

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!