Rejstřík 2002

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

A

Adam, Milan. Syntéza kolagenu, 2002, 4, č. 8, s. 831–834.

Adam, Zdeněk, Vorlíček, Jiří, Tomíška, Miros-lav, Dvořák, Karel, Hejlová, Alena, Krupa, Petr, Krupová, Mirka, Prášek, Jiří, Ada-mová, Zdeňka. Diferenciální diagnostika zvětšených uzlin, 2002, 4, č. 2, s. 123–134.

Anděl, Michal, Kraml, Pavel, Dlouhý, Pavel, Altanavch, Tsevegjav. Prevence ischemické choroby srdeční, 2002, 4, č. 8, s. 915–919.

Arenberger, Petr. Atopický ekzém, 2002, 4, č. 7, s. 725–728.

Aschermann, Michael, Linhart, Aleš, Ascher-mann, Ondřej. Infekční endokarditidy, 2002, 4, č. 9, s. 943–948.

Astl, Jaromír. Nádory štítné žlázy, 2002, 4, č. 9 s. 1016–1020.

B

Baak, van, Marleen, A. Pohybová aktivita v léčbě obezity, 2002, 4, č. 4, s. 433–436.

Baláčková, Jarmila, Janda, Jan, Dlask, Karel. Invazívní pneumokokové infekce u dětí, 2002, 4, č. 9, s. 971–974.

Baráková, Drahomíra, Kuchynka, Pavel, Borovanská, Jitka. Současné trendy v chirurgii katarakty, 2002, 4, č. 7, s. 762–767.

Benáková, Nina. Méně obvyklé a doprovodné projevy atopické dermatitidy, 2002, 4, č. 8, s. 869–872.

Blahoš, Jaroslav. Léčba osteoporózy, 2002, 4, č. 2, s. 211–215.

Bláha, Pavel. Využití antropometrických metod v obezitologii, 2002, 4, č. 4, s. 416–421.

Bláha, Vladimír. Výživa typu „fast food“, oxidovaný tuk a kardiovaskulární onemocnění, 2002, 4, č. 6, s. 669–672.

Bojar, Martin, Černý, Rudolf, Šroubek, Jan. Cévní onemocnění mozku a míchy, 2002, 4, č. 9, s. 955–963.

Borovanská, Jitka, Baráková, Drahomíra, Ředinová, Magdalena, Souček, Petr. Maligní melanom cévnatky, 2002, 4, č. 7, s. 792–798.

Bouček, Jaroslav, Pidrman, Vladimír. Diagnostika a terapie úzkostných stavů – pro lékaře v praxi, 2002, 4, č. 1, s. 50–52.

Brauner, Petr, Flachs, Pavel, Kopecký, Jan. Odpřahující proteiny a metabolický syndrom, 2002, 4, č. 4, s. 404–409.

Broulík, Petr. Příčiny a rizikové faktory osteoporózy, 2002, 4, č. 2, s. 179–181.

Bruchová, Hana, Brdička, Radim. Čipové technologie v genetickém testování, 2002, 4, č. 5, s. 520–524.

Bujalková, Darina. Oko a stáří, 2002, 4, č. 7, s. 759–761.

Bulvas, Miroslav. Akutní ischémie dolních končetin, 2002, 4, č. 9, s. 935–942.

C

Cieslarová, Blanka, Halman, Ladislav, Horák, Jiří. Idiopatická multifokální stenózující ulcerózní enteritida, 2002, 4, č. 2, s. 174–176.

Citterbart, Karel. Gynekologické záněty, 2002, 4, č. 7, s. 720–724.

Č

Čepelák, Václav. Antikoagulační terapie v ambulantní praxi, 2002, 4, č. 1, s. 47–49.

Černá, Milena. Zátěž populace toxickými látkami z prostředí, 2002, 4, č. 3, s. 287–291.

Češka, Richard. Statiny v době po cerivastatinu, 2002, 4, č. 3, s. 292–295.

Češková, Eva. Deprese (dnes a zítra), 2002, 4, č. 9, s. 949–954.

D

Dítě, Petr. Chronická pankreatitida – diagnostika a terapie, 2002, 4, č. 4, s. 361–366.

Domínek, Zdeněk, Sosnová, Magdaléna, Fišer, Ivan, Šach, Josef. Primární Sjögrenův syndrom (suché oko a jizevnaté konjunktivitidy), 2002, 4, č. 7, s. 784–787.

Domínek, Zdeněk, Fišer, Ivan, Sosnová, Magdaléna, Šach, Josef. Temporální arteriitida, 2002, 4, č. 7, s. 788–791.

Dvořák, Josef, Kubín, Stanislav, Schuster, Josef. Chirurgie štítné žlázy, 2002, 4, č. 6, s. 597–603.

Dvořáková, Alena, Poledne, Rudolf. C-reaktivní protein, rizikový faktor rozvoje aterosklerózy, 2002, 4, č. 7, s. 746–748.

Dvořáková, Lenka, Hřebíček, Martin, Elleder, Milan. Molekulárně genetická diagnostika v klinické medicíně, 2002, 4, č. 5, s. 511–519.

E

Ehrmann, Jiří. Průjem – racionální diagnostika a léčba, 2002, 4, č. 1, s. 44–47.

F

Fiala, Martin. Invazívní elektrofyziologické vyšetření a katétrová ablace, 2002, 4. č. 1, s. 97–99.

Fiala, Martin. Katétrová ablace jednotlivých monomorfních tachyarytmií, 2002, 4, č. 1, s. 100–107.

Fiala, Martin. Klasifikace arytmií a jejich diferenciální diagnostika na povrchovém EKG, 2002, 4, č. 1, s. 57–66.

Fiala, Martin. Mechanismus tachyarytmií, 2002, 4, č. 1, s. 55–56.

Fiala, Martin. Selektivní katétrová ablace pro fibrilaci síní, 2002, 4, č. 1, s. 87–90.

Filipovský, Jan. Měření vlastností velkých tepen a jejich vztah k arteriální hypertenzi, 2002, 4, č. 7, s. 748–750.

Fišerová, Magdaléna. Ibogain – perspektivy v léčbě závislostí na psychotropních látkách, 2002, 4, č. 5, s. 612–616.

Fixa, Petr, Herout, Vladimír, Zahradník, Jiří, Štilec, Roman, Hájková, Božena, Štefánek, Josef. Malnutrice u hemodialyzovaných nemocných: patogeneze, diagnostika, léčba, 2002, 4, č. 6, s. 653–659.

G

Gojová, Milena. Lázeňská léčba obezity – historie, současnost a perspektivy, 2002, 4, č. 4, s. 447–450.

Goetz, Petr, Seemanová, Eva. Etické problémy klinické genetiky, 2002, 4, č. 5, s. 569–571.

Goetz, Petr, Krutílková, Věra. Kancerogeneze, 2002, 4, č. 5, s. 544–551.

Gregor, Pavel, Špaček, Rudolf. Medikamentózní léčba infarktu myokardu, 2002, 4, č. 8, s. 901–903.

Gut, Jan. Současná léčba komunitních (non-nozokomiálních) pneumonií v dětském věku, 2002, 4, č. 9, s. 976–978.

H

Hahn, Aleš. Menierova choroba, 2002, 4, č. 4, s. 387–390.

Hainer, Vojtěch. Farmakoterapie obezity, 2002, 4, č. 4, s. 441–446.

Hainer, Vojtěch, Kunešová, Marie, Bendlová, Běla. Úloha genetických faktorů v etiopatogenezi obezity, 2002, 4, č. 4, s. 399–403.

Hájková, Božena, Fixa, Petr, Herout, Vladimír. Specifické metabolické problémy u peritoneálně dialyzovaných z hlediska výživy a adekvátnosti dialýzy, 2002, 4, č. 6, s. 660–663.

Haškovcová, Helena. Eutanázie – nekončící problém?, 2002, 4, č. 2, s. 167–169.

Havlík, Jiří. Onemocnění vyvolaná kampylobaktery, 2002, 4, č. 7, s. 717–719.

Havlík, Jiří. Zásady racionální terapie antibiotiky, 2002, 4, č. 8, s. 873–875.

Heinc, Petr. Farmakoterapie supraventrikuárních reentry tachykardií, 2002, 4, č. 1, s. 77–79.

Heinc Petr. Terapie polymorfních komorových tachykardií u nemocných bez strukturálního onemocnění srdce, 2002, 4, č. 1, s. 91–93.

Heřman, Miroslav, Dvořák, Petr, Houdek, Michael. Zobrazovací metody ve stereotaktické neurochirurgii mozku, 2002, 4, č. 8, s. 856–868.

Hornová, Jara, Blovská, Klára, Šach, Josef. Glaukom – onemocnění převážně starší populace, 2002, 4, č. 7, s. 768–773.

Hrdlička, Michal. Pediatrická psychofarmakologie: moderní léčba schizofrenie, afektivních poruch a pervazívních vývojových poruch, 2002, 4, č. 7, s. 734–738.

Hůlek, Petr, Fejfar, Tomáš, Krajina, Antonín, Vaňásek, Tomáš. TIPS, 2002, 4, č. 8, s. 828–830.

Hyánek, Josef. Diagnostický a terapeutický význam mírné hyperhomocysteinémie, 2002, 4, č. 6, s. 673–682.

CH

Charvát, Jiří, Kvapil, Milan. Prevence, diagnostika a léčba ischemické choroby srdeční u diabetiků, 2002, 4, č. 6, s. 622–628.

Charvát, Jiří. Revaskularizační léčba ICHS a diabetes mellitus, 2002, 4, č. 2, s. 253–257.

J

Janovská, Daniela, Dáňová, Jana. Klíšťová encefalitida v České republice, 2002, 4, č. 2, s. 156–160.

Jenšovský, Jiří. Selektivní modulátory estrogenových receptorů – nejnovější skupina léků pro léčbu osteooporózy, 2002, 4, č. 2, s. 216–221.

Ježek, Jakub, Šlauf, Petr, Antoš, František. Dva měsíce neléčený absces intestinálního původu, 2002, 4, č. 8, s. 876–878.

Jirmář, Radovan, Gregor, Pavel. Nestabilní angina pectoris, 2002, 4, č. 8, s. 881–887.

Jírová, Michaela, Arenberger, Petr. Choroby vyvolané herpetickými viry, 2002, 4, č. 2, s. 161–166.

K

Kabelka, Zdeněk. Záněty středního ucha u dětí, 2002, 4, č. 7, s. 729–733.

Karetová, Debora, Chochola, Miroslav. Chronické formy ischemické choroby dolních končetin, 2002, 4, č. 2, s. 135–142.

Kasalický, Mojmír, A. Zásady chirurgické léčby obezity, 2002, 4, č. 4, s. 451–455.

Kasalický, Petr. Kostní denzitometrie – indikace k vyšetření, 2002, 4, č. 2, s. 195–199.

Kašák, Viktor. Chyby a omyly v diagnostice a léčbě chronické obstrukční plicní nemoci v ambulantní praxi, 2002, 4, č. 1, s. 37–41.

Kaštánková, Věra. Sexuálně přenosné nemoci způsobené Chlamydia trachomatis, 2002, 4, č. 3, s. 278–282.

Kawaciuk, Ivan, Kölbel, František. Hypertenze v urologii, 2002, 4, č. 8, s. 848–855.

Klozar, Jan, Betka, Jan. Epidemiologie a rizikové faktory nádorů hlavy a krku, 2002, 4, č. 9, s. 985–987.

Klozar, Jan. Karcinom dutiny ústní a orofaryngu, 2002, 4, č. 9

Klozar, Jan. Tumory nosu a vedlejších dutin nosních, 2002, 4, č. 9,

Klozar, Jan. Uzlinové metastázy nádorů hlavy a krku a jejich léčba, 2002, 4, č. 9

Kočárek, Eduard, Novotná, Drahuše, Novot-ná, Kamila, Strnad, Michal, Zapletal, Ra-dek, Goetz, Petr. Diagnostika chromosomálních aberací (cytogenetické vyšetření a jeho význam v medicíně), 2002, 4, č. 5, s. 502–510.

Komárek, Vladimír. Epileptické syndromy u dětí: diagnostika a léčba, 2002, 4, č. 7, s. 703–708.

Košatová, Kateřina. Malobuněčný plicní karcinom, 2002, 4, č. 3, s. 266–270.

Kotalová, Radana, Nevoral, Jiří. Infekce Helicobacter pylori u dětí, 2002, 4, č. 4, s. 367–371.

Königová, Radana, Rychterová, Vlasta. Ulcus Marjolin, 2002, 4, č. 7, s. 739–741.

Král, Jiří, Malý, Vilém. Současný pohled na léčbu hrudních empyémů, 2002, 4, č. 2, s. 151–155.

Křepela, Karel. Dětská tuberkulóza a BCG vakcinace, 2002, 4, č. 9, s. 974–976.

Kunešová, Marie. Vztah obezity k příjmu potravy a složení živin, léčba obezity dietou, 2002, 4, č. 4, s. 426–432.

L

Lacigová, Silvie, Rušavý, Zdeněk, Čechurová, Daniela, Jankovec, Zdeněk. Diabetická noha – diagnostika, 2002, 4, č. 4, s. 355–360.

Lacigová, Silvie, Rušavý, Zdeněk, Čechurová, Daniela, Jankovec, Zdeněk. Diabetická noha – léčba, 2002, 4, č. 5, s. 471–476.

Lukáš, Jiří. Nádory slinných žláz, 2002, 4, č. 9 s. 1012–1015.

Lukl, Jan. Farmakoterapie fibrilace a flutteru síní, 2002, 4, č. 1, s. 80–83.

Lukl, Jan. Nefarmakologické metody léčby fibrilace a flutteru síní, 2002, 4, č. 1, s. 84–86.

Lukl, Jan. Terapie komorových tachyarytmií se strukturálním onemocněním srdečním, 2002, 4, č. 1, s. 94–96.

M

Macek, Milan, Vávrová, Věra. Cystická fibróza: Model komplexní patogeneze u monogenních onemocnění, 2002, 4, č. 5, s. 530–534.

Marek, Dan. Neinvazívní metody hodnotící strukturální postižení srdce, 2002, 4, č. 1, s, 72–76.

Marková, Jolana. Bolesti hlavy, 2002, 4, č. 5, s. 835–841.

Matoušovic, Karel, Martínek, Vojtěch. Diferenciální diagnostika hematurie a proteinurie glomerulálního původu, 2002, 4, č. 6, s. 587–591.

Málková, Iva. Kognitivně-behaviorální terapie obezity, 2002, 4, č. 4, s. 437–440.

Merta, Miloslav, Tesař, Vladimír. Léčba močových infekcí na prahu nového tisíciletí, 2002, 4, č. 1, s. 41–44.

Michalová, Kyra. Současné trendy klasické a molekulární cytogenetiky v hematologii a onkologii, 2002, 4, č. 5, s. 552–559.

Mrzena, Lubor. Diferenciální diagnostika patologických útvarů na krku, 2002, 4, č. 9, s. 1024–1028.

Mrzena, Lubor. Časná diagnostika nádorů ORL oblasti a prekancerózy, 2002, 4, č. 9, s. 988–991.

Mrzena, Lubor. Karcinom nosohltanu, 2002, 4, č. 9, s. 992–994.

Müllerová, Dana, Matějková, Dagmar. Hodnocení stravovacích zvyklostí, 2002, 4, č. 4, s. 422–425.

Müllerová, Dana. Výživa v těhotenství, 2002, 4, č. 6, s. 647–652.

N

Nevoral, Jiří, Kotalová, Radana. Celiakální sprue (glutensenzitivní enteropatie), 2002, 4, č. 1, s. 14–21.

Novotná, Bronislava. Asthma bronchiale v těhotenství, 2002, 4, č. 8, s. 842–847.

P

Paleček, Tomáš, Linhart, Aleš, Kejřová, Eva, Dobiáš, Miloš, Vaněk, Ivan, Aschermann, Michael. Pseudoaneuryzma kompozitního aortálního štěpu s odtržením kmene levé koronární tepny, 2002, 4, č. 4, s. 394–396.

Palička, Vladimír, Živný, Pavel, Řehořková, Pavla, Pohlídal, Antonín. Patobiochemie kostní remodelace, 2002, 4, č. 2, s. 188–190.

Pařízková, Jana. Faktory vzniku obezity v rané fázi ontogeneze, 2002, 4, č. 4, s. 410–412.

Pelikánová, Tereza. Syndrom inzulínové rezistence, 2002, 4, č. 1, s. 7–13.

Perlík, František, Martínková, Jiřina. Lékové interakce, 2002, 4, č. 3, s. 311–317.

Perlík, František. Vliv onemocnění na variabilitu lékové odpovědi, 2002, 4, č. 3, s. 301–305.

Pospíšilová, Alena, Švestková, Sabina. Bér-cový vřed – etiologie, diagnostika a léčba, 2002, 4, č. 6, s. 604–610.

Pospíšilová, Alena, Švestková, Sabina. Chronická žilní insuficience, 2002, 4, č. 5, s. 483–490.

Prokopová, Lucie. Úskalí léčby nesteroidními antirevmatiky z pohledu gastroenterologa, 2002, 4, č. 6, s. 592–596.

R

Rušavý, Zdeněk, Kreuzbergová, Jarmila. Glykemický index potravin, 2002, 4, č. 6, s. 642–646.

Roudnická, Bronislava. Mikrobiální ekzém, 2002, 4, č. 4, s. 382–386.

Rozsypal, Hanuš. Infekce virem lidské imunodeficience, 2002, 4, č. 8, s. 819–823.

Růžička, Evžen. Parkinsonova nemoc, 2002, 4, č. 4, s. 372–381.

Rybníček, Ondřej. Polinóza, 2002, 4, č. 3, s. 271–277.

S

Sedláček, Zdeněk. Sekvence lidského genomu, 2002, 4, č. 5, s. 493–498.

Seemanová, Eva, Havlovicová, Markéta. Genetické poradenství, 2002, 4, č. 5, s. 499–501.

Sechser, Tomáš. Farmakoekonomika a klinická farmakologie, 2002, 4, č. 3, s. 331–335.

Slanař, Ondřej. Genetický polymorfismus metabolismu léčiv, 2002, 4, č. 3, s. 324–330.

Slavíček, Aleš. Karcinom hrtanu, 2002, 4, č. 9 s. 1004–1011.

Slavíček, Aleš. Možnosti rehabilitace pacientů po onkologických výkonech v oblasti hlavy a krku, 2002, 4, č. 9, s. 1029–1035.

Souček, Petr, Cihelková, Ilona. Diagnostika a terapie chorob makuly, 2002, 4, č. 7, s. 774–782.

Souček, Petr, Mázik, Ludmila. Telemedicína v oftalmologii, 2002, 4, č. 7, s. 799–803.

Sovová, Eliška. Holterovské metody monitorování EKG u tachyarytmií, 2002, 4, č. 1, s. 67–71.

Sucharda, Petr. Obezita a kouření, 2002, 4, č. 4, s. 413–415.

Svačina, Štepán. Obezita a diabetes, 2002, 4, č. 6, s. 637–641.

Svačina, Štepán. Obezita a hypertenze, 2002, 4, č. 7, s. 742–746.

Š

Šedivý, Josef. Klinicky aplikovaná farmakokinetika, 2002, 4, č. 3, s. 306–310.

Šedivý, Josef. Terapeutické monitorování hladin léčiv, 2002, 4, č. 3, s. 318–323.

Škrha, Jan. Hypoglykemický syndromv klinické praxi, 2002, 4, č. 3, s. 239–245.

Šlampa, Pavel. Konkomitantní radiochemoterapie nádorů, 2002, 4, č. 9, s. 964–970.

Šmahelová, Alena. Akutní komplikace diabetu, 2002, 4, č. 6 s. 617–622.

Šonka, Karel, Nešímalová, Soňa. Parasomnie. Přehled a nejdůležitější nozologické jednotky, 2002, 4, č. 3, s. 283–286.

Špaček, Rudolf. Diferenciální diagnostika bolesti na hrudi, 2002, 4, č. 8, s. 898–900.

Špaček, Rudolf. Infarkt myokardu – diagnostika, 2002, 4, č. 8, s. 892–897.

Špaček, Rudolf. Infarkt myokardu – patogeneze, patofyziologie a názvosloví, 2002, 4, č. 8, s. 888–891.

Špaček, Rudolf. Komplikace infarktu myokardu, 2002, 4, č. 8, s. 909–914.

Špinar, Jindřich, Vítovec, Jiří. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě hypertenze, 2002, 4, č. 2, s. 170–173.

Šťastná, Sylvie, Košťálová, Eva. Symptomatologie dědičných metabolických poruch, 2002, 4, č. 5, s. 525–529.

T

Teplan, Vladimír. Hyperlipoproteinémie renálního původu, 2002, 4, č. 6, s. 665–668.

Tomíška, Miroslav, Vorlíček, Jiří. Nutriční podpora onkologicky nemocných, 2002, 4, č. 2, s. 143–140.

Tošenovský, Patrik. Chronická žilní insuficience a končetinové defekty, 2002, 4. č. 1, s. 28–32.

Trnavský, Karel. Farmakoterapie revmatoidní artritidy, 2002, 4, č. 1, s. 22–27.

Tůmová, Eva, Patočková, Jitka. Akutní hypo-glykémie jako riziko terapie inzulínem, 2002, 4, č. 4, s. 391–393.

U

Urbánek, Karel, Štika, Ludvík. Studium spotřeby léčiv v klinické farmakologii, 2002, 4, č. 3, s. 336–339.

V

Valová, Monika, Königová, Radana, Brož, Lubomír, Zajíček, Robert, Toupalík, Pavel. Fatální komplikace, časné a pozdní, inhalačního traumatu, 2002, 4, č. 3, s. 296–298.

Vokurka, Jan. Virové záněty horních cest dýchacích a jejich komplikace, 2002, 4, č. 1, s. 33–36.

Vondráčková, Dana. Nádorová bolest, 2002, 4, č. 3, s. 258–265.

Vonka, Vladimír. Genová terapie, 2002, 4, č. 5, s. 563–568.

Vyskočil, Václav. Glukokortikoidy indukovaná osteporóza, 2002, 4, č. 2, s. 204–210.

W

Widimský, Petr. Katetrizační léčba infarktu myokardu, 2002, 4, č. 8, s. 904–908.

Wilczek, Hanuš. Pagetova kostní nemoc v roce 2002, 2002, 4, č. 2, s. 200–203.

Z

Zadák, Zdeněk, Bláha, Vladimír. Nutriční farmakologie a její přínos pro klinickou praxi, 2002, 4, č. 6, s. 683–687.

Zachoval, Roman, Lukeš, Martin, Záleský, Miroslav, Heráček, Jiří, Kuncová, Jitka, Urban, Michael. Stresová inkontinence, 2002, 4, č. 7, s. 710–716.

Zamrazil, Václav. Choroby štítné žlázy. Základy diagnostiky a terapie, 2002, 4, č. 3, s. 246–252.

Zbořil, Vladimír. Fyziologie mikroflóry trávicího ústrojí jako základ probiotické terapie, 2002, 4, č. 8, s. 824–827.

Zeman, Jiří. Mitochondriální poruchy energetického metabolismu, 2002, 4, č. 5, s. 535–543.

Ž

Žák, Jiří. Histomorfometrie a kostní biopsie, 2002, 4, č. 2, s. 191–194.

Židovská, Jana. Prediktivní genetické testování, 2002, 4, č. 5, s. 560–562.

Žofková, Ivana, Nováková, Andrea. Fyziologie, patofyziologie a klinický význam vitamínu D, 2002, 4, č. 2, s. 182–187.

ROZHOVOR

Luňáková, Michaela. Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., 2002, 4, č. 6, s. 690–693.

Luňáková, Michaela. Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., 2002, 4, č. 9,

Luňáková, Michaela. Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., 2002, 4, č. 2, s. 226–228.

Vitoušová, Edita. Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.,2002, 4, č. 8, s. 922–924.

Luňáková, Michaela. Doc. RNDr. PhMr. Ivo Janků, DrSc., 2002, 4, č. 3, s. 342–344.

Luňáková, Michaela. Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., 2002, 4, č. 7, s. 806–807.

Luňáková, Michaela. Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc., 2002, 4, č. 1, s. 110–112.

Vitoušová, Edita. Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc., 2002, 4, č. 5, s. 574–576.

Luňáková, Michaela. Doc. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 2002, 4, č. 4, s. 458–460.

MONITOR

A

Abciximab a stent versus fibrinolýza (The Lancet, 2002, 5, p. 920–925), 2002, 4, č. 4, s. 354.

AIDS v roce 2001 (UNAIDS, WHO : AIDS epidemic update – December 2001), 2002, 4, č. 2, s. 122.

Akarbóza v prevenci diabetu II. typu (The Lancet, 2002, 359, p. 2072–2277), 2002, 4, č. 7, s. 701.

Altepláza s heparinem v léčbě akutní plicní embolie (N Engl J Med, 2002, 347, p. 1143–1150), 2002, 4, č. 9, s. 935.

Antitoxinová vakcína proti malárii (Nature, 2002, 418, p. 785–789), 2002, 4, č. 8, s. 818.

Aplazie červené krevní řady po erytropoetinu (N Engl J Med, 2002, 246, p. 469–475), 2002, 4, č. 3, s. 238.

Aspirin a mortalita po bypassu (N Engl J Med, 2002, p. 1309–1317), 2002, 4, č. 9, s. 935.

Aspirin a warfarin po akutním infarktu myokardu (The Lancet, 2002, 360, p. 109–113), 2002, 4, č. 6, s. 586.

Aspirin snižuje riziko vzniku karcinomu pankreatu (Journal of the National Cancer Institute, 2002, 94, p. 1168–1171), 2002, 4, č. 7, s. 702.

B

Baktérie a exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (N Engl J Med, 2002, 347, p. 465–471), 2002, 4, č. 7, s. 701.

Botulotoxin v léčbě spasticity po iktu (N Engl J Med, 2002, 347, p. 395–400), 2002, 4, č. 7, s. 701.

D

Detekce mutací APC genu z fekální DNA (N Engl J Med, 2002, 346, p. 311–320), 2002, 4, č. 3, s. 237.

Délka léčby pneumonie u dětí: 3 dny (The Lancet, 2002, 360, p. 835–841), 2002, 4, č. 8, s. 818.

Doba kojení ovlivňuje inteligenci dítěte (JAMA, 2002, 287, p. 2365–2371), 2002, 4, č. 6, s. 585.

Domácí zvířata proti dětským alergiím (JAMA, 2002, 288, p. 963–972), 2002, 4, č. 8, s. 818.

Duševní aktivitou proti Alzheimerově chorobě (JAMA, 2002, 287, p. 742–748), 2002, 4, č. 3, s. 238.

E

Endotoxin v prostředí a alergie (N Engl J Med, 2002, 347, p. 869–877), 2002, 4, č. 8, s. 818.

Enoxaparin po operacích břišních malignit (N Engl J Med, 2002, 346, p. 975–980), 2002, 4, č. 5, s. 470.

Erytrocyty – transportní systém pro přenos virů (The Lancet, 2002, 359, p. 2230–2234), 2002, 4, č. 6, s. 586.

G

Genová terapie závažného imunodeficitu (N Engl J Med, 2002, 346, p. 1185–1193), 2002, 4, č. 5, s. 470.

Glukózová tolerance u obézní mládeže (N Engl J Med, 2002, 346, p. 802–810), 2002, 4, č. 4, s. 353.

H

HIV na postupu – a lidé to nevědí (BMJ, 2002, 324, p. 1324–1327, http://www.un.org./ /pubs/whatsnew/e02125.htm), 2002, 4, č. 6, s. 585.

Homocystein a Alzheimerova nemoc (N Engl J Med, 2002, 346, p. 476–483), 2002, 4, č. 3, s. 238.

Hormonální substituční terapie a kvalita života (JAMA, 2002, 287, p. 591–597), 2002, 4, č. 3. s. 238.

Hypotermie zmírňuje následky srdeční zástavy (N Engl J Med, 2002, 346, p. 549–556, 557–563), 2002, 4, č. 4, s. 354.

CH

Chimérismus transplantovaného srdce (N Engl J Med, 2002, 346, p. 5–15), 2002, 4, č. 2, s. 121.

I

Incidence a prognóza synkopy (N Engl J Med, 2002, 47, p. 878–885), 2002, 4, č. 8, s. 818.

Incidence vaskulitid u dětí (The Lancet, 2002, 360, p. 1197–1202), 2002, 4, č. 9, s. 936.

Infekce a ateroskleróza (Circulation, 2002, 105, p. 15–21), 2002, 4, č. 2, s. 121.

Infliximab – naděje pro léčbu Bechtěrevovy choroby? (The Lancet, 2002, 359, p. 187–193), 2002, 4, č. 5, s. 470.

J

Jak dlouho žijí nemocní s rakovinou? (The Lancet, 2002, 360, p. 1131–1135), 2002, 4, č. 9, s. 935.

Jak léčit časný karcinom prostaty? (N Engl J Med 2002, 347, p. 781–789), 2002, 4, č. 8, s. 817.

Jak snížit incidenci diabetu II. typu? (N Engl J Med, 2002, 346, p. 393–403), 2002, 4, č. 3, s. 237.

Jaký pacemaker pro dysfunkci sinotriálního uzlu? (N Engl J Med, 2002, 346, p. 1854–1862), 2002, 4, č. 6, s. 586.

Jaký typ pohybu snižuje koronární riziko nejvíce? (JAMA, 2002, 288, p. 1994–2000), 2002, 4, č. 9, s. 936.

K

Kmenové buňky a choroby sítnice (Nature Medicine online, 29 July, 2002), 2002, 4, č. 7, s. 702.

Kolik z nás bude mít hypertenzi? (JAMA, 2002, 287, p. 1003–1010), 2002, 4, č. 4, s. 353.

Kouření a karcinom prsu (The Lancet, 2002, 360, p. 1044–1049), 2002, 4, č. 9, s. 935.

Kouření v těhotenství a porodní hmotnost novorozence (JAMA, 2002, 287, p. 197–202), 2002, 4, č. 2, s. 122.

Která dezinfekce rukou je lepší? (BMJ, 2002, 325, p. 362–365), 2002, 4, č. 7, s. 702.

Kyselina listová a potraty (JAMA, 2002, 288, p. 1867–1873), 2002, 4, č. 9, s. 936.

L

Lépe bez mimotělního oběhu (The Lancet, 2002, 359, p. 1194–1199), 2002, 4, č. 5, s. 470.

Lidokain, či amiodaron? (N Egl J Med, 2002, 346, p. 884–890), 2002, 4, č. 4, s. 354.

M

Magnetická rezonanční koronarografie v detekci koronárních stenóz (N Engl J Med, 2001, 345, p. 1863–1869), 2002, 4, č. 2, s. 121.

Malé dávky kortikoidů v léčbě sepse (JAMA, 2002, 28, p. 862–871), 2002, 4, č. 8, s. 817.

Marihuana poškozuje mozkové funkce (JAMA, 2002, 287, p. 1123–1131), 2002, 4, č. 4, s. 354.

Mechanismus účinku NSAID v patogenezi Alzheimerovy choroby (Nature, 2001, 414, p. 212–213), 2002, 4, č. 1, s. 5.

Metotrexát a mortalita revmatoidní artritidy (The Lancet, 2002, 359, p. 1173–1177), 2002, 4, č. 5, s. 469.

Míšní tkáň může dorůst (Nature, 2002, 416, p. 636–640), 2002, 4, č. 5, s. 469.

Multivitamíny nechrání před nachlazením (JAMA, 2002, 288, p. 715–721), 2002, 4, č. 8, s. 17.

N

Naděje pro nemocné chronickou myeloidní leukémií (N Engl J Med, 2002, 346, p. 645–652), 2002, 4, č. 4, s. 353–354.

Nalezen gen způsobující vznik melanomu (nature online: http://dx.dloi.org//10.1038/ /nature00776), 2002, 4, č. 6, s. 585.

Natsal 2001: časné sexuální chování v Británii (The Lancet, 2001, 358, p. 1843–1850), 2002, 4, č. 1, s. 6.

Nesteroidní antiflogistika proti Alzheimerově chorobě (N Engl J Med, 2001, 345, p. 1515–1521), 2002, 4, č. 1, s. 5.

Nekouřit před operačním zákrokem (The Lancet, 2002, 359, p. 114–117), 2002, 4, č. 2, s. 121.

Neurologická postižení „dětí ze zkumavek“ (The Lancet, 2002, 359, p. 461–465), 2002, 4, č. 5, s, 470.

Neurotoxický efekt MDMA (extáze) (The Lancet, 2001, 358, p. 1864–1869), 2002, 4, č. 1, s. 6.

Nitroglycerin, či neseritid? (JAMA, 2002, 287, p. 1531–1540), 2002, 4, č. 5, s. 469.

Non-hodgkinské lymfomy a virus SV 40 (The Lancet, 2002, 359, p. 817–823), 2002, 4, č. 4, s. 353.

Nová léčba plicní arteriální hypertenze (N Engl J Med, 2002, 346, p. 896–903), 2002, 4, č. 4, s. 354.

Nová léčba primární plicní hypertenze (Circulation, 2002, 106, p. 1477–1482), 2002, 4, č. 8, s. 817.

Nová metoda časné indentifikace karcinomu ovaria (The Lancet, 2002, 359, p. 572–577), 2002, 4, č. 3, s. 238.

O

Obezita a srdeční selhání (N Engl J Med, 2002, 347, p. 305–313), 2002, 4, č. 7, s. 701.

Objeven nový hormon zastavující hlad (Nature, 2002, 418, p. 650–654), 2002, 4, č. 7, s. 701–702.

Ovoce a zelenina proti demenci (JAMA, 2002, 287, p. 3223–3229), 2002, 4, č. 6, s. 585.

Ovoce a zelenina snižují krevní tlak (The Lancet, 2002, 359, p. 1969–1974), 2002, 4, č. 6, s. 585.

P

Perorální kontraceptiva a riziko infarktu myokardu (N Engl J Med, 2001, 345, p. 1787–1793), 2002, 4, č. 2, s. 122.

Pohybem proti kardiovaskulárním příhodám (N Engl J Med, 2002, 347, p. 716–725), 2002, 4, č. 8, s. 817.

Pomocná srdeční pumpa u kriticky selhávajícího srdce (N Engl J Med, 2001, 345, p. 1435– 1443), 2002, 4, č. 2, s. 122.

První klonovaná lidská embrya (The Journal of Regenerative Medicine, 2001, Nov 26, p. 25–31), 2002, 4, č. 1, s. 5.

R

Radikální vs. neradikální mastektomie po 20 letech (N Engl J Med, 2002, 347, p. 1227–1232), 2002, 4, č. 9, s. 936.

Riziko ruptury velkého aneuryzmatu břišní aorty (JAMA, 2002, 287, p. 2968–2972), 2002, 4, č. 6, s. 586.

Rodinná anamnéza a riziko sebevraždy (The Lancet, 2002, 360, p. 1126–1130), 2002, 4, č. 9, s. 935.

Role antiandrogenů v léčbě karcinomu prostaty (The Lancet, 2002, 360, p. 103–108), 2002, 4, č. 6, s. 586.

S

Sacharidy v patogenezi karcinomu prostaty (Journal of the National Cancer Institute, 2002, 94, p. 1293–1300), 2002, 4, č. 8, s. 817.

Sildenafil v léčbě plicní fibrózy a hypertenze (The Lancet, 2002, 360, p. 895–900), 2002, 4, č. 9, s. 936.

Stent or Surgery? (The Lancet, 2002, 360, p. 965–970), 2002, 4, č. 9, s. 936.

T

Tamoxifen v prevenci karcinomu prsu (JAMA, 2001, 286, p. 2251–2256), 2002, 4, č. 1, s. 6.

Terapeutická angiogeneze u ischémie končetin (The Lancet, 2002, 360, p. 427–435), 2002, 4, č. 7, s. 702.

Tělesná zdatnost jako prediktor přežití (N Engl J Med, 2002, 346, p. 793–801), 2002, 4, č. 4, s. 353.

V

Vakcína proti malárii (The Lancet, 2001, 358, p. 1927–1934), 2002, 4, č. 1, s. 6.

Viagra a cvičící muži s koronárním onemocněním (JAMA, 2002, 287, p. 719–725), 2002, 4, č. 3, s. 237.

Vitamíny C a E pro transplantované srdce (The Lancet, 2002, 359, p. 1108–1113), 2002, 4, č. 5, s. 469.

Viry vnášejí geny do baktérií (Proc Natl acad Sci USA, 2002, 99, p. 10078–10083), 2002, 4, č. 8, s. 818.

Více dětí – menší riziko karcinomu prsu (BMJ, 2002, 324, p. 386), 2002, 4, č. 3, s. 238.

Výfukové plyny zkracují život (The Lancet, 2002, 360, p. 1203–1209), 2002, 4, č. 9, s. 935.

Výhody laparoskopické kolektomie (The Lancet, 2002, 359, p. 2224–2229), 2002, 4, č. 7, s. 701.

W

Warfarin a aspirin v prevenci rekurentního iktu (N Engl J Med, 2001, 345, p. 1444–1451), 2002, 4, č. 1, s. 6.

Z

Zánětlivá patogeneze nestabilní anginy pectoris (N Engl J Med, 202, 347, p. 5–12), 2002, 4, č. 5, s. 586.

Závažná duševní onemocnění u vězňů (The Lancet, 2002, 359, p. 545–550), 2002, 4, č. 3, s. 237.

Zázračné omega-3 nenasycené mastné kyseliny (N Engl J Med, 2002, 346, p. 1113–1118, JAMA, 2002, 287, p. 1815–1821), 2002, 4, č. 5, s. 469.

Zklamání pro příznivce Gingko biloba (JAMA, 2002, 288, p 835–840), 2002, 4, č. 8, s. 818.

Znečištění vzduchu a mortalita (JAMA, 2002, 287, p. 1132–1141), 2002, 4, č. 4, s. 353.

Ohodnoťte tento článek!