Rejstřík 2009

Monitor

A

Agonista melatoninu v léčbě spánkového posunu (The Lancet, 2008, doi:10.1016/S0140-6736(08)61812), 2009, 11, 2, s. 123.
Akupunktura v léčbě bolesti (BMJ, 2009, 338, a3115), 2009, 11, 3, s. 238–239.
Albuminurie jako prognostický marker při srdečním selhání (The Lancet, 2009, 374, p. 543–550), 2009, 11, 8, s. 818. Americké děti mají nedostatek vitamínu D (Pediatrics, 2009, Publisher online, doi: 10.1542/peds.2009–0051), 2009, 11, 8, s. 819.
Amlodipin je v kombinaci s benazeprilem lepší než hydrochlorthiazid (New Engl J Med, 2008, 359, p. 2417–2428), 2009, 11, 2, s. 122.
Ani ginkgo, ani vitamíny nepomáhají proti demenci (JAMA, 2008, 300, p. 1774– 1783, 2253–2262), 2009, 11, 1, s. 7. Ani vitamín C, ani vitamín E nesnižují kardiovaskulární riziko (JAMA, 2008, 300, p. 2123–2133), 2009, 11, 1, s. 7.
Aspirin plus klopidogrel u nemocných s fibrilací síní (New Engl J Med, 2009, 360, p. 2066–2078), 2009, 11, 6, s. 587.
Aspirin proti kolorektálnímu karcinomu (JAMA, 2009, 302, p. 649–658), 2009, 11, 7, s. 819.
Atypická antipsychotika zvyšují riziko náhlé smrti (New Engl J Med, 2009, 360, p. 225–235), 2009, 11, 3, s. 238.
Avotermin zmírňuje tvorbu jizev (The Lancet, 2009, 11, 6, s. 1264–1274), 2009, 11, 6, s. 586.

B

Balónková kyfoplastika v léčbě kompresních fraktur obratle (The Lancet, 2009, 373, p. 1016–1034), 2009, 11, 5, s. 471.
B-lymfocytární klony v krvi předcházejí CLL (New Engl J Med, 2009, 360, p. 659–667), 2009, 11, 4, s. 354.
BNP nepomáhá v léčbě srdečního selhání (JAMA, 2009, 301, p. 383–392), 2009, 11, 3, s. 238.

C

Candesartan v léčbě diabetické retinopatie (The Lancet, 2008, 372, p. 1385–1393, p. 1394–1402), 2009, 11, 1, s. 6.
CT screening koronárních kalcifikací a riziko malignity (Arch Intern Med, 2009, 169, p. 1188–1194), 2009, 11, 8, s. 818.

Č

Číňané se zřejmě ukouří k smrti (New Engl J Med, 2009, 360, p. 150–159), 2009, 11, 3, s. 239.

D

Dabigatran: nové perorální antikoagulans (New Engl J Med, 2009, published online August 30, doi: 10.1056/ NEJMoa0905561), 2009, 11, 8, s. 818.
Diabetes mellitus 1. typu a celiakie mají podobnou genetiku (New Engl J Med, 2008, 359, p. 2521–2532), 2009, 11, 2, s. 123.
Diabetes zvyšuje riziko demence (Diabetes, 2009, 58, p. 71–77), 2009, 11, 4, s. 355.
Dialyzovaní nemocní potřebují antihypertenzíva (The Lancet, 2009, 373, p. 1090–1015), 2009, 11, 5, s. 471.
Dicer, Drosha a prognóza karcinomu ovaria (New Engl J Med, 2008, 359, p. 2641–2650), 2009, 11, 2, s. 123.
Dronedaron je úspěšný v léčbě fibrilace síní (New Engl J Med, 2009, 360, p. 668–678), 2009, 11, 4, s. 354.

E

Eltrombopag v léčbě idiopatické trombocytopenické purpury (The Lancet, 2009, 373, p. 641–648), 2009, 11, 4, s. 354.
Endoskopické získávání štěpů pro bypassy není lepší než klasické (New Engl J Med, 2009, 361, p. 235–244), 2009, 11, 7, s. 702.
Erytropoetin zvyšuje mortalitu onkologicky nemocných (The Lancet, 2009, 373, p. 1532–1542), 2009, 11, 6, s. 587.
EUROASPIRE – nepříznivá zjištění o kardiovaskulární prevenci (The Lancet, 2009, 373, p. 929–940), 2009, 11, 5, s. 470.

F

Famotidin je vhodná ochrana při léčbě aspirinem (The Lancet, 2009, 374, p. 119–125), 2009, 11, 7, s. 702.
Fluvastatin zlepšuje prognózu po vaskulárních operacích (New Engl J Med, 2009, 361, p. 980–989), 2009, 11, s. 933.
Fumarát v léčbě roztroušené sklerózy (The Lancet, 2008, 372, p. 1463–1472), 2009, 11, 1, s. 7.

G

Genová terapie v léčbě těžkého kombinovaného imunodeficitu (New Engl J Med, 2009, 360, p. 447–458), 2009, 11, 4, s. 355.

H

Hluboká mozková stimulace v léčbě Parkinsonovy choroby (JAMA, 2009, 301, p. 63–73), 2009, 11, 3, s. 239.
Hormon relaxin v léčbě akutního srdečního selhání (The Lancet, 2009, 373, p. 1429–1439), 2009, 11, 6, s. 586.
Hormonální substituce zvyšuje riziko karcinomu ovaria (JAMA, 2009, 302, p. 298–305), 2009, 11, 7, s. 703.

I

Identifikace abúzu alkoholu pomocí jediné otázky (J Gen Intern Med, Published online March 12, 2009), 2009, 11, 5, s. 471.
In vitro fertilizace starším ženám pomůže jen někdy (New Engl J Med, 2009, 360, p. 236–243), 2009, 11, 3, s. 239.
Inaktivita, a ne deprese, zhoršuje ischemickou chorobu srdeční (JAMA, 2008, 300, p. 2379–2388), 2009, 11, 1, s. 6.
Indukce porodu i při lehčí hypertenzi (Lancet, 2009, 374, p. 979–988), 2009, 11, 9, s. 934.
Inhibitory protonové pumpy a antiagregancia: nekončící příběh (The Lancet, 2009, 374, p. 989–997), 2009, 11, 9, s. 933.
Inhibitory protonové pumpy zhoršují efekt klopidogrelu (JAMA, 2009, 301, p. 937–944), 2009, 11, 5, s. 471.
Izolace plicních žil v léčbě fibrilace síní (New Engl J Med, 2008, 359, p. 1778– 1785), 2009, 11, 1, s. 7.

J

Jak moc snižovat krevní tlak? (The Lancet, 2009, 374, p. 525–533), 2009, 11, 8, s. 818.
Jak moc solení zvyšuje krevní tlak? (The Lancet, 2009, 373, p. 829–835), 2009, 11, 5, s. 471.
Jak nejefektivněji léčit dyspepsii? (The Lancet Oncology, 2009, doi:10.1016/ S1470-2045(08)70341-3), 2009, 11, 2, s. 238.
Jak předejít Alzheimerově nemoci? (JAMA, 2009, 302, p. 627–637), 2009, 11, 8, s. 819.
Ježčí cestou proti rakovině (New Engl J Med, 2009, 361, p. 1164–1172, 1173–1178), 2009, 11, 9, s. 934.

K

Kapslová endoskopie je horší než klasická (New Engl J Med, 2009, 361, p. 264–270), 2009, 11, 7, s. 703.
Klostridiová kolagenóza v léčbě Dupuytrenovy kontraktury (New Engl J Med, 2009, 361, p. 969–969), 2009, 11, 9, s. 934.
Kompresní punčochy jsou neúčinné v prevenci trombózy (The Lancet, 2009, 373, p. 1958–1965), 2009, 11, 7, s. 703.
Kostní dřeň v léčbě ischémie myokardu (JAMA, 2009, 301, p. 1997–2004), 2009, 11, 6, s. 587.
Kriticky nemocným škodí intenzívní snižování glykémie (New Engl J Med, 2009, 360, p. 1283–1297), 2009, 11, 5, s. 470.
Které antidepresivum je nejlepší? (The Lancet, 2007, 373, p. 746–758), 2009, 11, 5, s. 470.

L

Liraglutid je lepší než exenatid (The Lancet, 2009, 374, p. 39–41), 2009, 11, 7, s. 702.
Lokální radioterapie a endokrinní léčba v terapii karcinomu prostaty (The Lancet, 2008, doi:10.1016/S0140-6736(08)61815-2), 2009, 11, 2, s. 122.

M

Mechanická perfúze štěpu ledviny zlepšuje výsledky transplantace (New Engl J Med, 2009, 360, p. 7–19), 2009, 11, 2, s. 123.
Melanokortiny určují krevní tlak (New Engl J Med, 2009, 360, p. 44–52), 2009, 11, 2, s. 122.
Mužská obřízka chrání před pohlavními nemocemi (New Engl J Med, 2009, 360, p. 1298–1309), 2009, 11, 5, s. 471.

N

Nalezena mutace způsobující maligní gliomy mozku (New Engl J Med, 2009, 360, p. 765–773), 2009, 11, 4, s. 354. Nalezen gen pro mrtvici (New Engl J Med, 2009, 360, p. 1718–1828), 2009, 11, 6, s. 586.
Náhrada bronchu vypěstovaná z vlastních buněk (The Lancet, 2008, 372, p. 2023–2030), 2009, 11, 3, s. 238.
Nebojte se darovat ledvinu (New Engl J Med, 2009, 360, p. 459–469), 2009, 11, 4, s. 354.
Nový směr v obezitologii: hnědá tuková tkáň (New Engl J Med, 2009, 360, p. 1500–1508, 1509–1517), 2009, 11, 6, s. 587.

O

Obezita zvyšuje mortalitu Evropanů (New Engl J Med, 2009, 11, 1, s. 6–7), 2009, 11, 1, s. 7.
Obezita zvyšuje riziko karcinomu pankreatu (JAMA, 2009, 301, p. 2553–2562), 2008, 11, 7, s. 703.
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny v léčbě srdečního selhání (The Lancet, 2008, 372, p. 1223–1230), 2009, 11, 1, s. 6.
Otamixaban v léčbě akutní ischemické choroby srdeční (Lancet, 2009, 374, p. 787–795). 2009, 11, 9, s. 933.

P

Polymorfismus genu pro cytochrom P450 2C19 a prognóza po infarktu myokardu (The Lancet, 2008, doi:10.1016/S0140-6736(08)61845-0), 2009, 11, 2, s. 238.
Prasečí chřipka je nebezpečná pro těhotné (The Lancet, 2009, 374, p. 451– 458), 2009, 11, 8, s. 819.
Prašnost vzduchu a úmrtnost (New Engl J Med, 2009, p. 376–386), 2009, 11, 3, s. 239.
Proč na světě umírají mladí lidé (The Lancet, 2009, 374, p. 881–892), 2009, 11, 9, s. 933.
Profylaktické podávání inzulínu neoddálí rozvoj diabetu (The Lancet, 2008, 372, p. 1746–1755), 2009, 11, 1, s. 6.
Protéza se téměř vyrovná biologické končetině (JAMA, 2009, 301, p. 619–628), 2009, 11, 4, s. 354.
První britské novorozeně bez BRCA1 (BMJ, 2009, 338, b101), 2009, 11, 3, s. 239.
Před extubací podávejte kortikoidy (BMJ, 2008, 337, a1481), 2009, 11, 1, s. 7.
Psychoterapie po internetu (The Lancet, 2009, 374, p. 628–634), 2009, 11, 8, s. 819.

R

Revoluční metoda transplantace kmenových buněk (Lancet, 2009, 374, p. 912–920), 2009, 11, 9, s. 933–934. Rivaroxaban je lepší než enoxaparin (The Lancet, 2009, 373, p. 1673–1680), 2009, 11, 6, s. 586–587.
Roflumilast v léčbě CHOPN (Lancet, 2009, 374, p. 695–703, 685–694), 2009, 11, 9, s. 934.
Rosiglitazon je relativně bezpečný (The Lancet, 2009, 373, p. 2125–2135), 2009, 11, 7, s. 702–703.
Rosuvastatin v prevenci tromboembolie (New Engl J Med, 2009, 360, p. 1851– 1861), 2009, 11, 6, s. 587.
Rusové vymírají kvůli alkoholu (The Lancet, 2009, 373, p. 2201–2214), 2009, 11, 7, s. 702.
Rybí olej snižuje kardiovaskulární mortalitu (BMJ, 2008, 337, a2931; doi: 10.1136/ BMJ.a2931), 2009, 11, 2, s. 123.
S Screening na karcinom prostaty nesnižuje mortalitu (New Engl J Med, 2009, 360, p. 1310–1319), 2009, 11, 5, s. 470.
Screening na okultní krvácení v Británii zachrání 2500 lidí ročně (J Med Screen, 2008, 15, p. 163–174), 2009, 11, 2, s. 122–123.
SHBG a diabetes mellitus 2. typu (New Engl J Med, 2009, 361, p. 1152–1163), 2009, 11, 9, s. 933.
Schizofrenie a bipolární porucha mají podobnou dědičnost (The Lancet, 2009, 373, p. 234–239), 2009, 11, 3, s. 239.

T

Ticagrelor: nové antiagregans (New Engl J Med, 2009, published online August 30, doi: 10.1056/NEJMoa0904327), 2009, 11, 8, s. 818.
Transplantace kmenových buněk jako léčba diabetu 1. typu (JAMA, 2009, 301, p. 1573–1579), 2009, 11, 6, s. 586.

U

Urgentní vs. odložená intervence u akutního koronárního syndromu bez elevace ST úseků (JAMA, 2009, 302, p. 947–954), 2009, 11, 9, s. 933.
Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy (The Lancet, 2009, 373, p. 633–640), 2009, 11, 4, s. 355.
Uzavření levého síňového ouška v prevenci tromboembolie (The Lancet, 2009, 374, p. 534–542), 2009, 11, 8, s. 818–819.

Ú

Účinky biodegradačních koronárních stentů uvolňujících everolimus (The Lancet, 2009, 373, p. 897–910), 2009, 11, 5, s. 470.
V V těhotenství raději kávu nepít vůbec (BMJ, 2008, 337, a2332, doi:10.1136/ bm/a2332), 2009, 11, 2, s. 122.
Výhody měření frakční průtokové rezervy při koronární intervenci (New Engl J Med, 2009, 360, p. 213–224), 2009, 11, 3, s. 238.
Výsledky resuscitace se za 13 let nezlepšily (New Engl J Med, 2009, 361, p. 22–31), 2009, 11, 7, s. 702.
Vztah mezi estrogeny a mortalitou mužů se srdečním selháním (JAMA, 2009, 301, p. 1892–1901), 2009, 11, 6. s. 586.

Z

Za peníze přestanou lidé kouřit snadněji (New Engl J Med, 2009, 360, p. 699– 709), 2009, 11, 4, s. 355.
Zdravotní následky útoku na Světové obchodní centrum (JAMA, 2009, 302, p. 502–516), 2009, 11, 8, s. 819.
Zolendronát v léčbě karcinomu prsu (New Engl J Med, 2009, 360, p. 679–691), 2009, 11, 4, s. 355.

Ž

Živá atenuovaná vs. inaktivovaná vakcína proti chřipce (New Engl J Med, 2009, 361, p. 1260–1267), 2009, 11, 9, s. 934.
Život v zeleni snižuje závislost zdraví na výdělku (The Lancet, 2009, 372, p. 1655–1660), 2009, 11, 1, s. 6.

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

A

Adamíková, A. Korekce hyperglykémie v prevenci a léčbě kardiovaskulárních komplikací diabetu, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 55–60.
Adla, T. Výpočetní tomografie v kardiologii: současné možnosti a využití, 2009, 11, 9, s. 982–991.
Ambrožová, H. Infekční mononukleóza, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 24–27.
Ambrožová, H. Infekční průjmová onemocnění u dětí, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 33–37.
Aschermann, M., Kovárník, T., Horák, J., Aschermann, O. Invazívní vyšetření u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 41–47.

B

Bajčiová, V. Rizika pozdní diagnostiky gonadální dysgeneze, 2009, 11, 3, s. 340–343.
Balík, M. Ultrazvukové metody v intenzívní medicíně a anesteziologii, 2009, 11, 3, s. 247–253.
Bauer, J. Trombolytická terapie ischemického iktu, 2009, 11, 8, s. 906–912. Bayer, M. Křivice u dětí, 2009, 11, 1, s. 62–67.
Bartášková, D., Kožnarová, R. Gestační diabetes mellitus, diagnostika a terapie, 2009, 11, 4, s. 451–456.
Bártů, V. Urgentní stavy v pneumologii, 2009, 11, 2, s. 138–142.
Benáková, N. Komorbidita psoriázy, 2009, 11, 2, s. 143–146.
Beneš, J. Vlastnosti a dávkování aminopenicilinových antibiotik, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 48–53.
Bláha, J. Deformace nehtů po stresujících událostech, 2009, 11, 9, s. 867–868. Bláha, J., Kopecký, P. Hyperglykémie v intenzívní péči, 2009, 11, 4, s. 371–378. Blahoš, J. Vitamín D, 2009, 11, 1, s. 76–78.
Blechová, Z. Tonzilofaryngitidy, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 7–12. Broulík, P., Adámek, S., Kubinyi, J., Libánský, P., Tvrdoň, J. Hyperparatyreózní osteodystrofie, 2009, 11, 1, s. 72–75.
Broulíková, A. Chronické žilní onemocnění, 2009, 11, 5, s. 479–482.
Bultas, J. Léčba hypertenze – nejen pokles tlaku, ale i metabolický aspekt je důležitý, 2009, 11, 8, s. 875–886.
Bureš, J., Kopáčová, M., Tachecí, I., Rejchrt, S. Enteropatie z nesteroidních antiflogistik, 2009, 11, 6, s. 637–641. Bureš, J., Palička, V. Metabolická kostní nemoc u chorob gastrointestinálního traktu, 2009, 11, 1, s. 79–83.
Bystroň, J. Imunologická problematika chronických únavových stavů, 2009, 11, 2, s. 215–219.

C

Cabrnochová, H. Pneumokokové infekce a možnosti očkování, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 44–48.

Č

Čapková, Š. Hnisavé kožní infekce (pyodermie), 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 38–43.
Čapková, Š., Poloučková, A. Léčba atopické dermatitidy u dětí, 2009, 11, 2, s. 196–206.
Čáp, J. Sekundární osteoporóza při endokrinních onemocněních, 2009, 11, 1, s. 90–94.
Černý, Š. Roboticky asistovaná kardiochirurgie, 2009, 11, 9, s. 1031–1039. Červený, R. Lékařská první pomoc u neodkladných stavů, 2009, 11, 7, s. 749– 755.
Červený, R. Obezita, 2009, 11, 7, s. 766–773.
Češka, R., Dobiášová, M. Metabolický syndrom, reziduální riziko a aterogenní index plazmy, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 24–28.

D

Danzig, V. Chronické formy ischemické choroby srdeční u diabetiků, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 12–17.
Dítě, P., Novotný, I., Trna, J. Idiopatická chronická pankreatitida – proč ještě v roce 2009 existuje?, 2009, 11, 6, s. 655–657.
Dlouhá, K., Kučerová, I. Intrauterinní růstová retardace v klinické praxi, 2009, 11, 5, s. 531–538.
Doležal, M. 3D HDR brachyterapie v léčbě gynekologických malignit, 2009, 11, 3, s. 315–317.
Doležal, T. Farmakoekonomické aspekty karcinomu prsu, 2009, 11, suppl. Karcinom prsu – boj vrcholí, s. 37–40. Doležal, T. Farmakoekonomické aspekty prevence a léčby osteoporózy, 2009, 11, 1, s. 108–111.
Dostál, C., Tegzová, D. Systémový lupus erythematodes, 2009, 11, 9. s. 941– 945.
Dostálek, M., Turjap, M., Grundmann, M. Lékové interakce antiepileptik, antiparkonsonik, inhibitorů cholinesterázy, triptanů a derivátů ergotaminu na úrovni biotransformačních procesů, 2009, 11, 8, s. 859–855.
Dostálek, M., Turjap, M., Grundmann, M. Lékové interakce psychofarmak na úrovni biotransformačních procesů, 2009, 11, 7, s. 734–742.
Drgoňa, L. Farmakoekonomika antimykotickej profylaxe, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 33–34.
Drgoňa, L. Súčasné ECIL odporúčania pre profylaxiu pacientov s hematologickými malignitami, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 35–37.
Dušek, L., Dvořák, V., Chrout, K., Májek, O., Mužík, J., Klimeš, D., Brabec, P., Michal, M., Ondruš, J. Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR, 2009, 11, 5, s. 543–552. E Ehrmann, J. Funkční dyspeptické poruchy, 2009, 11, 6, s. 683–691.

F

Fabiánová, K. Dávivý (černý) kašel, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 17–23.
Fanta, M. Kombinovaná hormonální antikoncepce, 2009, 11, 4, s. 379–382.
Fínek, J. Biologická léčba relabujícího HER-pozitivního karcinomu prsu s postižením mozku, 2009, 11, 1, s. 31–34.
Fínek, J. Hormonální léčba metastatického karcinomu prsu. Dlouhodobá léčba chronického onemocnění, 2009, 11, suppl. Karcinom prsu – boj vrcholí, s. 20–21.
Fínek, J. Lapatinib v polovině roku 2009, 2009, 11, suppl. Karcinom prsu – boj vrcholí, s. 22–25.
Formánková, R. Transplantace kmenových buněk krvetvorby v léčbě primárních imunodeficiencí u dětí, 2009, 11, 3, s. 327–333.
Frič, P. Klasifikace chronické pankreatitidy, 2009, 11, 6, s. 651–654.
Frič, P. Význam gastrointestinálního systému, 2009, 11, 6, s. 658–661.
Fuchs, D. Diagnostika potravinové alergie, 2009, 11, 2, s. 158–163.

H

Haber, J., Forsterová, K. Primární antimykotická profylaxe u nemocných po autologní transplantaci kostní dřeně: ano, či ne?, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 10–15.
Halaška, MJ. Hormonální antikoncepce a nádorová onemocnění, 2009, 11, 4, s. 568–570.
Hamal, P., Rusková, L. Genetická diagnostika kandidových infekcí, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 48–52.
Hamouz, Z. Prediabetické stavy a časný diabetes II. typu, 2009, 11, 7, s. 774– 778.
Hanáček, J. Klimakterium a hormonální terapie v gynekologické praxi, 2009, 11, 5, s. 516–522.
Havlík, J. Co víme o tularémii, 2009, 11, 8, s. 833–836.
Havlík, J. Vliv očkování na výskyt klíšťové meningoencefalitidy v České republice, 2009, 11, 6, s. 615–618.
Holubec, L., Fínek, J., Topolčan, O. Nádorové markery v diagnostice karcinomu prsu, 2009, 11, suppl. Karcinom prsu – boj vrcholí, s. 34–36.
Honka, M. Hypoglykémie u nemocných s diabetem 2. typu, 2009, 11, 4, s. 423–427.
Honová, H. Biologická léčba v onkologii, 2009, 11, s. 266–272.
Horáčková, M., Pecková, M. Vaskulární nefropatie u pacientů s diabetes mellitus, 2009, 11, 4, s. 438–441.
Hovorka, J. Volba optimální antiepileptické léčby na dvou osách: osa I podle typu epileptických záchvatů/syndromu a podle priorit antiepileptika; osa II podle typu, individuality pacienta, 2009, 11, 8, s. 898–905.
Hradec, J. Prevence kardiovaskulárních onemocnění, 2009, 11, 7, s. 756–759. Hrnčířová, K., Lengerová, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J. Molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí vyvolaných vzácnými vláknitými houbami, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 53–59.

CH

Charvát, J. Prevence kardiovaskulárních komplikací u diabetu, 2009, 11, 4, s. 433–437.
Chlíbek, R., Smetana, J., Čečetková, B. Současnost očkování proti virovým hepatitidám. 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 55–62.

J

Janda, J. Co je nového v diagnostice a léčbě infekce močových cest u dětí a dorostu, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 28–32.
Jeníček, J. Problematika premenopauzy a perimenopauzy v gynekologické praxi, 2009, 11, 5, s. 483–488.
Jenšovský, J. Pagetova kostní choroba a pokroky v její léčbě, 2009, 11, 1, s. 68–71.
Jirák, R. Vaskulární demence, 2009, 11, 7, s. 727–732.
Jiskra, J. Funkční subklinické tyreopatie. Racionální diagnostika a léčba, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 25–30.
Jílek, D. Laboratorní imunologická diagnostika, 2009, 11, 2, s. 153–157.

K

Karen, I. Arteriální hypertenze v primární péči, 2009, 11, 7, s. 763–765.
Karen, I. Očkování – zvláště proti chřipce, 2009,11, 7, s. 804–807.
Kašíková, E. Syndrom hyperaktivního měchýře, 2009, 11, 5, s. 501–508.
Kepák, T. Pozdní následky onkologické léčby v dětském věku – potřeba multidisciplinární spolupráce, 2009, 11, 3, s. 318–326.
Keslová, P. Pozdní následky po transplantaci kmenových buněk, 2009, 11, 3, s. 334–339.
Klozar, J., Zábrodský, M., Plzák, J. Chirurgická léčba chrápání a spánkového apnoického syndromu, 2009, 11, 1, s. 43–47.
Kocmanová, I. Mikrobiologická rizika spojená s antimykotickou profylaxí – názor mikrobiologa, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 30–32.
Konštacký, S. Některé symptomy a respirační onemocnění v ordinacích praktických lékařů, 2009, 11, 7, s. 779–783. Kotík, L. Předoperační vyšetření polymorbidního pacienta, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 58–62.
Kouba, M., Cetkovský, P. Antimykotická profylaxe u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 5–9.
Kožnarová, R. Vildagliptin – nový inhibitor DPP-4, 2009, 11, 7, s. 744–746.
Krčmová, I. Anti-IgE protilátky a jejich terapeutické užití, 2009, 11, 2, s. 207– 214.
Kršiak, M. Proč je farmakoterapie bolesti někdy nedostatečná nebo nesprávná?, 2009, 11, 8, s. 871–874. Krofta, L. Ultrazvuková diagnostika tumoru malé pánve vzniklého na podkladě zánětlivé etiologie adnex, 2009, 11, 5, s. 539–542.
Krüger, A., Ošťádal, P., Táborský, M. Perkutánně zaváděné mechanické srdeční podpory, 2009, 11, 9, s. 1028– 1030.
Křemen, J., Mráz, M., Roubíček, T., Bláha, J., Kopecký, P., Svačina, Š., Haluzík, M. Hyperglykémie v intenzívní péči u kardiologických pacientů, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 48–54.
Křepelka, P. Hormonální antikoncepce u kojících žen, 2009, 11, 5, s. 509– 515.
Kubecová, M., Brychta, M., Šejdová, M. Novinky v chemoterapii, 2009, 11, 3, s. 273–278.
Kubeš, J. Alternativní frakcionační režimy v radioterapii, 2009, 11, 3, s. 308– 311.
Kučera, E. Asymptomatický děložní myom, 2009, 11, 5, s. 571–575.
Kunstýř, J. Použití vazopresinu a terlipresinu v intenzívní medicíně, 2009, 11, 8, s. 843–848.
Kvapil, M. „Nová diabetologie“ – diabetes mellitus 2. typu v roce 2009, 2009, 11, 4, s. 386–387.
Kvapil, M. Perorální antidiabetika, 2009, 11, 4, s. 407–412.
Kvapil, M. Terapie založená na účinku inkretinů, 2009, 11, 4, s. 413–416.
Kvapil, M., Adamíková, A., Anděl, M., Olšovský, J., Pelikánová, T., Račická, E., Rušavý, Z. Konsenzus k léčbě inzulínovými analogy, 2009, 11, 4, s. 417–422.
Kvapil, M., Horák, P. Péče o pacienty v České republice podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny, 2009, 11, 4, s. 457–459.
Kvasnička, T, Účinnost a bezpečnostní profil dabigatranu v prevenci žilního tromboembolismu u pacientů se středně závažnou renální insuficiencí po totální náhradě kolenního nebo kyčelního kloubu a u pacientů nad 75 let, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 64–65.

L

Lang, O. Neinvazívní zobrazovací metody u diabetiků, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, 2009, 11, s. 36–40.
Lata, J., Juránková, J., Stibůrek, O. Probiotika v hematologii, 2009, 11, suppl.
Interna – vybrané kapitoly, s. 54–57. Laňková, J. Onemocnění štítné žlázy z pohledu praktického lékaře, 2009, 11, 7, s. 794–797.
Lengerová, M., Bolehovská, R., Hrnčířová, K., Žák, P., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Mayer, J. Úloha PCR v diagnóze invazívní aspergilózy, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 43–47.
Lipoldová, J. Dálkové monitorování pacientů s kardiostimulátorem a implantabilním defibrilátorem, 2009, 11, 9, s. 1009–1016.
Lukáš, M. Idiopatické střevní záněty a biologická léčba, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 36–42.

M

Mandysová, E., Mráz, T., Novák, P. Kam kráčíš, echokardiografie?, 2009, 11, 9, s. 977–981.
Manďáková, Z. Virové hepatitidy, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 50–54. Marel, M., Krejbich, F., Zemanová, M. Epidemiologie a diagnostika plicního karcinomu v České republice, 2009, 11, 6, s. 588–593.
Marešová, V. Infekce dolních cest dýchacích, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 13–16.
Martínek, J., Zavoral, M. Barrettův jícen – jak sledovat a jak léčit, 2009, 11, 6, s. 674–682.
Mašata, K., Jedličková, A. Ambulantní léčba gynekologických zánětů, 2009, 11, 5, s. 492–500.
Mates, M. Aplikace technologického rozvoje v oblasti intervenční kardiologie, 2009, 11, 9, s. 996–1001.
Monhart, V., Hamplová, V. Diferenciální diagnostika hematurií, 2009, 11, 9, s. 935–940.
Monhart, Z., Sedláček, J. Hyperosmolární hyperglykemické kóma s glykémií 100 mmol/l, 2009, 11, 9, s. 973–974. Monhart, Z. Léčba diabetické nefropatie, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 11–17.
Moravčíková, D., Musil, D. Problematika žilní insuficience v ordinaci praktického lékaře, 2009, 11, 7, s. 784–788.
Musil, D. Ultrazvuková diagnostika žilních onemocnění dolních končetin, 2009, 11, 6, s. 603–608.
Muthná, D., Řezáčová, M., Stoklasová, A., Vávrová, J. Histondeacetylázy a jejich inhibitory, 2009, 11, 3, s. 254–260.

N

Neužil, P., Táborský, M., Škoda, J., Petrů, J., Šedivá, L. Využití robotizačních postupů při katetrizačních ablacích, 2009, 11, 9, s. 1002–1008.
Nevoral, J. Probiotika a jejich klinické využití, 2009, 11, 1, s. 14–23.
Novák, I. Antimykotická profylaxe u nemocných na jednotkách intenzívní péče, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 28–29.
Novák, J. Roztočová alergie, 2009, 11, 9, s. 164–170.
Novotná, B. Alergie a astma v graviditě, 2009, 11, 2, s. 178–185.

O

Olšovský, J. Depistáž diabetu, 2009, 11, 4, s. 397–398.
Ošlejšková, H. Klinické projevy a specifika léčby epileptických záchvatů v dětství a adolescenci, 2009, 11, 9, s. 962–970.
Ošťádal, P., Krüger, A., Janotka, M., Táborský, M. Endovaskulární řízená hypotermie u nemocných po srdeční zástavě, 2009, 11, 9, s. 1023–1027.
Otruba, L. Současné možnosti tympanoplastik, 2009, 11, 1, s. 35–42.

P

Pafčugová, J. Příprava pacienta s diabetes mellitus před dialýzou a peritoneální dialýza, 2009, 11, 4, s. 442–445.
Palička, V., Živný, P. Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza, 2009, 11, 1, s. 95–97. Papežová, H. Poruchy příjmu potravy v ordinaci somatického lékaře. Interdisciplinární komunikace a spolupráce jsou pro specializovanou péči zásadní, 2009, 11, 9. s. 951–955.
Patočková, J. Farmakoetika. Etické a právní aspekty farmaceutického marketingu a reklamy v medicíně, 2009, 11, 8, s. 922–923.
Pavelka, K. Bolest u osteartrózy, 2009, 11, 8, s. 820–826.
Pavelka, K. Terapie revmatoidní artritidy syntetickými a biologickými chorobu modifikujícími léky, 2009, 11, 7, s. 704–719.
Penka, M., Bulíková, A., Matýšková, M. Nová antitrombotika, 2009, 11, 2, s. 124–132.
Perušičová, J. Postprandiální glykémie, 2009, 11, 4, s. 428–432.
Petera, J. Nové technologie v radioterapii nemalobuněčného plicního karcinomu, 2009, 11, 3, s. 312–314.
Petruželka, L. Hormonální léčba karcinomu prsu, 2009, 11, suppl. Karcinom prsu – boj vrcholí, s. 15–19. Petruželka, L. Jak dál v léčbě kolorektálního karcinomu, 2009, 11, 6, s. 631– 636.
Petrů, V. Antihistaminika v léčbě alergií, 2009, 11, 2, s. 220–223.
Piťha, J., Klimošová, S., Peregrin, J. Asymptomatická stenóza karotické tepny. Jak postupovat u pacienta s asymptomatickou stenózou karotické tepny aneb běh Červené královny, 2009, 11, 5, s. 472–478.
Pícha, D. Lymeská borelióza, 2009, 11, 8, s. 827–832.
Pohunek, P., Svobodová, T., Urbanová, K. Diagnostika a léčba astmatu v časném dětském věku. Současné aspekty péče o děti s obstrukčními potížemi, 2009, 11, 2, s. 171–176.
Pokorný, J. Etické aspekty péče o těžce popálené při poskytování přednemocniční a nemocniční neodkladné péče, 2009, 11, 2, s. 147–150.
Pour, L., Adam, Z., Hájek, R. Podpůrná léčba bisfosfonáty, 2009, 11, 1, s. 24–30. Prázný, M. Novinky v léčbě diabetu, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 6–10.
Procházka, V., Papajík, T., Szotkowski, T., Kubová, Z., Rusiňáková, Z., Indrák, K. Cílená léčba hematoonkologických chorob monoklonálními látkami, 2009, 11, 8, s. 913–921.
Průhová, Š. Monogenní formy diabetes mellitus u dětí a dospívajících, 2009, 11, 4, s. 365–370.

R

Raboch, J. Novinky v léčbě deprese – v čem nás poučila studie STAR*D, 2009, 11, 7, s. 720–724.
Ráčil, Z., Haber, J., Drgoňa, L., Kouba, M., Žák, P., Kocmanová, I., Mallátová, N., Weinbergerová, B., Cetkovský, P., Mayer, J. Primární profylaxe invazívních mykotických onemocnění u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS JEP, ČOS JEP, SOS, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 39–42.
Rob, L., Robová, H., Chmel, R. Zhoubné nádory ženských reprodukčních orgánů dnes a zítra, 2009, 11, 5, s. 557–563. Rosa, J. Léčba primární postmenopauzální osteoporózy, 2009, 11, 1, s. 98–107. Rušavý, Z. Nefarmakologická intervence diabetu 2. typu, 2009, 11, 4, s. 399–406.
Ráčil, Z., Kocmanová, I., Weinbergerová, B., Mayer, J. Antimykotická profylaxe u nemocných s akutní leukémií a myelodysplastickým syndromem, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 16–21.
Rušavý, Z., Lacigová, S., Kvapil, M. Změníme léčebnou strategii u diabetu 2. typu?, 2009, 11, 1, s. 8–13.

S

Sedláček, P., Múdry, P. Antimykotická profylaxe u pediatrických hematoonkologických nemocných, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 25–27.
Seifert, B. Ischemická choroba dolních končetin a praktický lékař, 2009, 11, 7, s. 789–793.
Skácelová, S., Marešová, K. Sekundární osteoporóza u revmatických chorob, 2009, 11, 1, s. 84–89.
Skála, B. Bolesti hlavy v ordinaci praktického lékaře, 2009, 11, 7, s. 798–803. Skřičková, J., Babičková, L., Tomíšková, M., Špeldová, J., Kadlec, B., Čoupek, P. Současné možnosti léčby karcinomuplic, 2009, 11, 6, s. 594–602.
Slíva, J., Horáková, L., Patočková, J. Perorální antidiabetika současnosti a možné budoucnosti, 2009, 11, 8, s. 887–897.
Smíšková, D., Marešová, V. Serózní neuroinfekce, 2009, 11, 3, s. 240–246.
Souček, M. Hypertenze u pacienta s diabetes mellitus, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 18–23.
Soumarová, R., Homola, L. Nové indikace a techniky brachyterapie, 2009, 11, 3, s. 288–294.
Stránský, J. Tenofovir versus adenovir v léčbě chronické hepatitidy B, 2009, 11, 6, s. 619–622.
Sumerauer, D., Codl, D., Grega, M., Kynčl, M., Blažek, D., Hubáček, P., Kabíčková, E., Kodet, R., Sedláček, P. Fatální průběh zygomykózy u pacientky léčené pro difúzní velkobuněčný B-nehodgkinský lymfom, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 63–65.
Sutnar, A., Třeška, V., Liška, V., Šmíd, D., Skalický, T. Vývoj laparoskopie v chirurgii jater, 2009, 11, 8, s. 837–842.
Svačina, Š. Výživa v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění a diabetu, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 61–65.

Š

Ščudla, V. Anémie chronických chorob, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 18–24.
Šimek, S., Aschermann, M. Akutní infarkt myokardu u diabetiků, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 6–11.
Šlampa, P. Frakcionace radioterapie u karcinomu prsu, 2009, 11, suppl. Karcinom prsu – boj vrcholí, s. 26–32. Šlampa, P., Lovas, P., Lovasová, Z., Doleželová, H. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů, 2009, 11, 3, s. 279–287.
Špác, J. Chronické srdeční selhání a diabetes mellitus, 2009, 11, suppl. Srdce a diabetes, s. 29–35.
Špičák, J., Hucl, T. Nové endoskopické téma: NOTES (Natural Orifices Endoscopic Surgery), 2009, 11, 6, s. 642–646.
Špičák, V. Prevence a preventivní opatření v alergologii, 2009, 11, 2, s. 224– 227.
Špíšek, R., Kocián, P., Rožková, D. Imunitní systém a kontrola nádorového bujení. Mechanismy zahájení imunitní odpovědi a role imunitního systému v obraně proti nádorům, 2009, 11, 2, s. 186–195.
Šumník, Z. Inzulínové pumpy a kontinuální monitory glykémie v terapii dětského diabetu, 2009, 11, 6, s. 609–614.

T

Táborský, M., Neužil, P., Kupec, J., Petrů, J., Šedivá, L. Současné možnosti dálkového sledování pacientů s implantabilním kardioverterem-defibrilátorem, 2009, 11, 9, s. 1018–1022.
Tesařová, P. Současné místo trastuzumabu v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu, 2009, 11, suppl. Karcinom prsu – boj vrcholí, s. 6–14.
Trnavský, K. Poznámka k problému vlivu počasí na revmatické obtíže, 2009, 11, 3, s. 261–263.
Trunečka, P. Transplantace jater, současné problémy a trendy, 2009, 11, 6, s. 669–673.
Turyna, R., Sláma, J., Hron, F. Kolposkopie v těhotenství, 2009, 11, 5, s. 553–556. U Uličianský, V., Schroner, Z. Správný prístup k pacientovi – základ úspěšněj liečby, 2009, 11, 4, s. 388–396.
Urbánek, P. Novinky v terapii virových hepatitid, 2009, 11, 6, s. 662–668.

V

Valenta, J. Klinická toxikologie poranění jedovatými živočichy, 2009, 11, 8, s. 849–856.
Vašáková, M. Idiopatická plicní fibróza – kryptogenní fibrotizující alveolitida, 2009, 11, 2, s. 133–137.
Verner, M. Follow-up pacientek po léčbě pro gynekologickou malignitu, 2009, 11, 5, s. 564–567.
Veselka, J. Riziko náhlé smrti u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 44–47.
Vítek, P., Holečková, P., Pála, M. Současné varianty potenciace ozařování s praktickým využitím, 2009, 11, 3, s. 295–302.
Vítovec, J., Špinar, J. Kombinační léčba hypertenze, 2009, 11, suppl. Interna – vybrané kapitoly, s. 31–35.
Vrablík, M. Dyslipidémie a možnosti jejich léčby, 2009, 11, 7, s. 760–762.
Vybíralová, M., Feltl, D. Radioterapie řízená obrazem, 2009, 11, 3, s. 303–307. Vyskočil, V. Osteogenesis imperfecta – diagnostika a medikamentózní a chirurgická léčba, 2009, 11, 1, s. 57–61.

W

Weichet, J., Vymazal, J. Je dnes magnetická rezonance jednou ze základních vyšetřovacích metod v kardiologii?, 2009, 11, 9, s. 992–995.
Weinbergerová, B., Hrnčířová, K., Lengerová, M., Ráčil, Z., Kocmanová, I., Bohatá, Š., Moulis, M., Jedlička, V., Mayer, J. Využití molekulárněbiologické diagnostiky v detekci invazívních zygomykóz, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 60–62.

Z

Zapletalová, O. Komplexní léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní, 2009, 11, 9, s. 956–961.
Zavoral, M., Suchánek, Š., Závada, F., Májek, O., Dušek, L., Frič, P. Současný stav a perspektivy screeningového programu kolorektálního karcinomu v České republice, 2009, 11, 6, s. 625–630.
Závada, F. Komplikace laparoskopické cholecystektomie a jejich endoskopická léčba, 2009, 11, 6, s. 647–650.
Závada, J. Léčba systémového lupus erythematodes, 2009, 11, 9, s. 946–950. Zelinka, T. Feochromocytom, 2009, 11, 4, s. 356–364.

Ž

Žáčková, T., Šafář, P., Krofta, L., Řezáčová, J., Mardešič, T., Feyereisl, J. Ultrazvuk v diagnostice primární a sekundární sterility (současné trendy ultrazvukového vyšetření v reprodukční medicíně), 2009, 11, 5, s. 523–530.
Žák, P., Zavřelová, A. Primární antimykotická profylaxe invazívní mykotické infekce u nemocných s hematologickou malignitou: NHL, HL, B-CLL, HCL, AA, 2009, 11, suppl. Antimykotická profylaxe u nemocných s hematologickými malignitami a molekulárněbiologická diagnostika invazívních mykotických infekcí, s. 22–24.
Žákovičová, E., Zamrazil, V. ml. Vliv endokrinních onemocnění na kompenzaci diabetes mellitus, sekundární diabetes mellitus, 2009, 11, 4, s. 446–450.
Žampachová, E. Interpretace mikrobiologického výsledku, 2009, 11, suppl. Dětské infekce v primární péči – prevence, diagnostika a léčba, s. 63–66.

Ohodnoťte tento článek!